MOA privacy statement

MOA neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht en dit privacy statement en voor zover toepasselijk haar Integriteitscode. De privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens schriftelijk verkregen dan wel via de website, apps en andere mobiele (rand)apparatuur.