Wat doet de MOA aan inclusie en diversiteit

Dit is een vraag die ons werd gesteld door een bezoeker van de MOA-website.

Allereerst wat verstaan we onder inclusie en diversiteit?

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. Doelgroepenbeleid is uit, maar soms is naast generiek beleid toch ook een specifieke aanpak nodig.

En wat doet de MOA met dit thema?

Eerlijk gezegd moet ik daar het antwoord op schuldig blijven, bij de MOA staat dit onderwerp niet op de agenda. Eigenlijk misschien wel gek. Als onderzoekers hebben we zeker met inclusie en diversiteit te maken. Als het goed is zijn de mensen om wie het gaat ook vertegenwoordigd in onze steekproeven. We zijn benieuwd of en zo ja hoe we aan dit thema invulling moeten geven. Bij deze de vraag aan de onderzoekers van bureaus en opdrachtgevers om suggesties over dit onderwerp met ons te delen. Jullie suggesties worden besproken in de bureau cluster belangenbehartiging van de MOA en we zullen daarover terug koppelen in de MOAflash. Reacties worden zeer op prijs gesteld en kunnen gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.