Zijn er uitzonderingen op de anonimiteit van respondenten in een rapportage?

Eén van de MOA richtlijnen stelt, dat persoonsgegevens in marktonderzoek niet herleidbaar mogen zijn. Een andere richtlijn stelt dat identificerende gegevens alleen opgenomen worden wanneer hiervoor ondubbelzinnig toestemming is gegeven. Deze regels zijn opgesteld door MOA, VBO en VSO en getoetst door de autoriteit persoonsgegevens.

• Mogen organisaties, zoals verenigingen en sportbonden, die géén lid zijn van de MOA, VSO of VBO, hiervan afwijken?
• De interne opdrachtgever kan bij de database met gegeven antwoorden, mag dat?

Antwoord van de MOA

Sportbonden/organisaties/verenigingen moeten zich net zo goed aan de AVG houden als ieder ander. Dus dat staat los van het lidmaatschap van de MOA. De concept Gedragscode voor statistisch onderzoek 2021 van de MOA, die gebaseerd is op de AVG en relevante standpunten van de European Dataprotection Board kent geen uitzonderingen op dit vlak.

Dus die verenigingen mogen onderzoek doen als ze zich houden aan het basisprincipe van statistisch onderzoek, namelijk in de rapportage zijn respondenten anoniem, dat wil zeggen: niet herleidbaar, niet koppelbaar en niet deduceerbaar. Dus de persoonsgegevens mogen alleen voor onderzoekdoeleinden gebruikt worden. Inzage in de database door anderen dan de onderzoekers is niet toegestaan
Alleen als de sportbond/vereniging toestemming vraagt aan de respondent om die persoonsgegevens wel in de rapportage op te nemen, is dat bij een positief antwoord toegestaan. Bij de toestemmingsvraag moet vermeld worden welke gegevens men doorgeeft, aan wie en voor welk doel.

Bij sportorganisaties en verwerken van persoonsgegevens nog het volgende: blessures zijn gezondheidsgegevens die alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene mogen worden verwerkt.
Vele sportverenigingen hebben een zogeheten G-team. G staat voor gehandicapten, het verwerken van persoonsgegevens van de G-teams etc zal ook alleen met uitdrukkelijke toestemming kunnen worden uitgevoerd, door de aanwezigheid van gezondheidsgegevens.

Het feit dat hoger opgeleiden minder moeite zouden hebben met het anonimiteitsbeginsel staat hier los van.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.