Enquête-data koppelen

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer de vraag: Mag enquête-data van de respondenten/uitkeringsgerechtigden gekoppeld worden aan andere (interne) data die van respondenten bekend zijn?

Antwoord:

Als de Verwerkingsverantwoordelijke die het statistisch onderzoek laat uitvoeren, dient wel een grondslag (artikel 6 Avg) te hebben om de persoonsgegevens verwerken. ( (gerechtvaardigd belang als grondslag speelt niet bij overheidsinstanties). Als dit onderzoek een overheidsinstantie (als verwerkingsverantwoordelijke) wordt gedaan op basis van een wettelijk voorschrift dan zal in dat wettelijk voorschrift wel statistisch onderzoek als zodanig dienen te worden benoemd om als grondslag te kunnen dienen. Als er dus een geldige grondslag is dan kunnen die bestanden worden gebruikt voor statistisch onderzoek. Het verenigbaar gebruik (artikel 5 lid 1 onder b Avg) zorgt er voor dat er geen rekening dient te worden gehouden voor welk doeleinde de persoonsgegevens zijn verzameld in de verschillende bestanden door de Verwerkingsverantwoordelijke (door verenigbaar gebruik is het koppelen van bestanden juist mogelijk, mits de Verwerkingsverantwoordelijke een grondslag heeft.)

In marktonderzoek wordt er op geaggregeerd niveau gerapporteerd, zodat data van respondenten niet koppelbaar, deduceerbaar of herleidbaar zijn tot individuen. Dat is de basis regel. Als we daarvan afwijken is het noodzakelijk om toestemming te vragen aan de respondent. Daarbij moet worden duidelijk gemaakt aan de respondent welke data aan wie voor welke doel wordt verstrekt aan de opdrachtgever in de rapportage, in welke vorm dan ook.

Analoog hier aan kan het onderzoekbureau interne data van de opdrachtgever voor de start van het veldwerk aan een te benaderen respondent koppelen. Ook dan wordt er weer anoniem gerapporteerd, zoals hierboven beschreven. Wijk je daarvan af dan zal jee expliciete toestemming moeten hebben van de respondent om zijn enquête-data te koppelen aan andere (interne) data. Ook dan moet aangegeven worden welke data aan wie voor welke doel wordt verstrekt in de rapportage, in welke vorm dan ook. (presentaties, rapporten, datasets etc.)

 

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.