Betrouwbaarheidsscore: Homogeniteit

Homogeniteit is een betrouwbaarheidsscore waarbij men de verschillende deelmetingen beschouwt als komend uit één homogene massa.

Sommige kenmerken zijn niet te meten door middel van een enkelvoudige meting. Het gaat dan om een samengestelde variabele. Te denken valt aan een begrip als intelligentie. Intelligentie bestaat uit kennis en vaardigheden. De kennis valt uiteen in taal-, mathematische, figuratieve kennis, etc. Ook de vaardigheden zijn uiteen te rafelen in een reeks deelgebieden. Toch is hetgeen men als intelligent beschouwd een soort samenraapsel van de onderscheiden begrippen die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Verondersteld wordt dat een persoon met een hoge intelligentie op alle sub-tests, ja zelfs op alle vragen hoog scoort. Ieder vraagje kan dan als een mini-instrumentje worden gezien dat een samenhang moet vertonen met de overige mini-instrumentjes. Deze mate van samenhang is een samengestelde correlatie-coëfficiënt en staat bekend als Cronbach's alpha (zie formule).

De vraag is of we alle items als volstrekte paralleltest kunnen en mogen opvatten. Ze moeten in ieder geval een gelijke standaard deviatie bezitten. Indien het aantal items in een test voldoende groot is, zal een ongelijke itemvariantie niet zo veel effect hebben.

Copyrights

© Foeke van der Zee / BMOOO - Woordenboek onderzoek, methodologie en statistiek

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.