Nieuws van de MOA en uit de branche

Bureaus in coronatijd (2)

Bureaus in coronatijd (2)

MeMo2, Magis marketing & research en Integron over hoe 2020 is verlopen, de verwachting voor 2021 en consumentengedrag.

Lees dit artikel


Nomineer jouw kandidaten voor de MOAwards 2021?

Nomineer jouw kandidaten voor de MOAwards 2021?

De nominatiecampagne weer van start en hij duurt tot en met 24 februari. Laat weten wie jij op het erepodium wilt zien via moawards.nl!

Lees dit artikel


Bureaus in coronatijd

Bureaus in coronatijd

Bureau Fris, Mobiel Centre en Beautiful Lives over 2020, de verwachtingen voor 2021 en veranderingen in consumentengedrag.

Lees dit artikel


Nieuwe SPSS-functies (deel 2)

Nieuwe SPSS-functies (deel 2)

In de vorige editie meldden we al diverse nieuwe functies binnen SPSS zoals Power Analysis, Weighted Kappa en diverse procedure verbeteringen binnen V27 van SPSS. In deze editie belichten we graag nog enkele Core System-verbeteringen die beschikbaar zijn in V27.

Lees dit artikel


Gevolgen lockdown voor de sector

Gevolgen lockdown voor de sector

We zijn weer terug bij af, sterker we zijn van een intelligente lockdown naar een volledige lockdown gegaan. Wat betekent dat voor de marktonderzoek en analytics sector?

Lees dit artikel


MOA naar rechter om concurrentie door CBS

MOA naar rechter om concurrentie door CBS

De MOA is een gerechtelijke procedure begonnen tegen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de uitleg van de Wet op het CBS. Inzet is hoeveelheid commerciële opdrachten die het CBS buiten een vast pakket aan onderzoeken mag verrichten. Wettelijk is dat 10%, maar volgens de MOA ligt dat percentage ruim boven de 20% en dat gaat ten koste van opdrachten aan marktpartijen, waardoor MOA-leden omzet missen.

Dat het om echt geld gaat, bewijzen de cijfers. Het CBS zou jaarlijks tot zo’n 45 miljoen euro omzetten aan commerciële opdrachten, het dubbele van vijf jaar geleden en meer dan vijf keer zoveel als 15 jaar terug. Oneerlijke concurrentie, vindt de MOA, en een ontwikkeling die een datamonopolie aan overheidszijde in de hand werkt.

Onderzoeken kwijtgeraakt

In NRC zegt MOA-directeur Wim van Slooten: ‘Vijf jaar geleden is het CBS de commerciële markt opgegaan, omdat de budgetten omlaag gingen. Toen zijn onze bedrijven veel grote onderzoeken kwijtgeraakt. Een regeling in de wet schrijft voor dat het CBS in incidentelle gevallen mag werken voor derden. Dat zijn werkzaamheden buiten de wettelijk voorgeschreven statistieken die het CBS moet produceren. Volgens het ministerie is de definitie van derden beperkt tot private partijen. De MOA is van mening dat ‘werkzaamheden derden’ ook betrekking hebben op de overheid.’ (…) ‘Onze bedrijven hebben contact gezocht met het ministerie over die 10%. Maar daar is niet op gereageerd. Het ministerie spreekt alleen met het CBS – in onze ogen is dat vrij onbegrijpelijk.’

Vaarwater

Het Ministerie van Economische Zaken besloot al eerder dit jaar dat per 1 juli jl. het CBS alleen nog ‘extra’ onderzoek doet om redenen van privacy en transparantie. Onderzoek dat daarom niet aan andere partijen gegeven zou kunnen worden. Het CBS voegde er zelf aan toe alleen nog onderzoek uit te voeren dat van groot maatschappelijk belang is. De MOA ziet in dit alles is geen garantie dat het CBS het aantal commerciële opdrachten gaat verminderen. Inzet van de gerechtelijke procedure is nu om de wettelijke 10% af te dwingen zodat het CBS niet in het vaarwater komt van de markt van de bureaus. Extra reden voor de gang naar de rechter is dat de MOA niet wil dat het CBS zijn werkterrein nog verder uitbreidt. De MOA vreest voor een omzetstijging tot zo’n 70 miljoen euro.

Scheve verhoudingen

De werkwijze van het CBS is voor de MOA exemplarisch voor hoe zelfstandige bestuursorganen, de zogenaamde zbo’s, optreden in de markt. Ook de Kamer van Koophandel en het Kadaster bewegen zich steeds meer op terreinen waar de MOA-leden zich al op bevinden of zouden moeten werken. Daarmee zijn de verhoudingen scheefgetrokken, ook nog in een ander opzicht omdat zbo’s niet btw-plichtig zijn en geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

De procedure tegen het ministerie loopt bij de rechtbank Den Haag. Verwachting is dat een uitspraak over circa een jaar volgt.

Bron: Daily Data Bytes, redacteur Jan Roekens, november 2020

Lees dit artikel


Crayon's nieuwe SPSS-functies (deel 1)

Crayon's nieuwe SPSS-functies (deel 1)

Software-pakketten zijn continu in ontwikkeling. Issues worden opgelost en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Binnen de Crayon Statistics Collaboration Solution (CSCS) heb je altijd de beschikking over de meest actuele softwareversie. Voor SPSS is dit V27. Deze versie bevat veel nieuwe functies. Ontdek de nieuwe statistische analysis (Power Analysis en Weighted Kappa) en diverse procedure verbeteringen in deze post.

Lees dit artikel


Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben, met als doel zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden.

Lees dit artikel


I & O Research stelt datasets beschikbaar voor onderwijs

I & O Research stelt datasets beschikbaar voor onderwijs

De MOA heeft met I & O Research een overeenkomst gesloten voor het leveren van databestanden voor het onderwijs. MOA is de intermediair voor deze nieuwe service aan voor de bij de MOA aangesloten onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen krijgen de beschikking over diverse onderzoek-databestanden t.b.v. hun studenten.

Lees dit artikel


MOA om tafel met Kamercommissie EZK over Covid-19-wet

MOA om tafel met Kamercommissie EZK over Covid-19-wet

Op donderdag 15 oktober, spreekt de MOA in bij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. De aanleiding is de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19.

De MOA heeft de commissie erop gewezen dat verscheidene MOA-leden al sinds het voorjaar oplossingen proberen aan te dragen in Den Haag ter ondersteuning van het beleid inzake corona, onder meer als het gaat om data over mobiliteit en bewegingen van mensen. Op de voorstellen van de MOA-leden is nauwelijks tot niet gereageerd door ministeries, het RIVM, CBS en andere instanties. ‘Daardoor blijft waardevolle kennis onbenut’, zegt de MOA in een brief aan de commissie. ‘Onderwijl zien we de betrokken ministeries het ene na het andere data-gerelateerde project ontwikkelen, zonder dat gekeken wordt of de markt daar niet al in kan voorzien en zonder dat het bedrijfsleven daarbij betrokken wordt. Hierdoor gaat waardevolle tijd verloren en wordt er geen gebruik gemaakt van bergen aan ervaring. (…) ’Veel van de informatie die het RIVM zoekt, kan direct ontsloten worden door samenwerking met onderzoekbureaus die bij de MOA zijn aangesloten. Daar kan letterlijk morgen mee begonnen worden. In veel gevallen hebben onderzoekbureaus jarenlange research gedaan om deze veelal digitale technieken te ontwikkelen. Onderzoekstechnieken om drukte te meten, om mobiliteit in kaart te brengen en apps om consumenten te enthousiasmeren om via hun smartphone informatie te delen.’

Lees dit artikel


Markteffect is Marketing Research & Analytics Bureau van het jaar

Markteffect is Marketing Research & Analytics Bureau van het jaar

Markteffect is bij de uitreiking van de MOAwards 2020 in De Hallen in Amsterdam uitgeroepen tot Marketing Research & Analytics Bureau van het jaar. De prijs voor Insights Professional aan bedrijfszijde is uitgereikt aan Dennis Hoogervorst van DPG Media.

Bij de 13e uitreiking van de jaarlijkse prijzen van de MOA, het Expertise Center voor Marketing Insights, was door de coronamaatregelen beperkt publiek aanwezig. Het evenement was ook te volgen via een livestream. In totaal zijn in zes categorieën prijzen uitgereikt. Met het winnen van de felbegeerde titel Marketing Research & Analytics Bureau van 2020 gaf Markteffect de andere twee genomineerde bureaus, Ipsos en Neurensics, het nakijken. De doorslag bij de jury voor het Eindhovense bureau Markteffect gaf de ‘combinatie van elan, ondernemerszin, enthousiasme voor het vak, een eigen cultuur en vakmanschap’. Een geëmotioneerde Edgar de Beule richtte zich via de livestream tot zijn collega’s in Eindhoven. “Ik ben trots op onze mensen, iedereen heeft hier keihard voor gewerkt.”

De prijs voor Insights Professional aan bedrijfszijde is aan Dennis Hoogervorst van DPG Media toegekend voor het feit dat hij zich als bevlogen, authentieke insights professional al jarenlang ‘meer dan staande houdt binnen de dynamische marketingomgeving van Sanoma’ (nu DPG Media). Ook aan bureauzijde is de titel voor Insights Professional uitgereikt. Winnaar is Hette Spoelstra van Ipsos.

Digital & Webanalist van 2020 is Erik Driessen van de Belastingdienst, die ten tijde van de jurering nog voor Greenhouse werkte. In de categorie Young Talent van het jaar gaat Maron van der Krieken met de titel aan de haal. Zij bedankte haar werkgever Kantar. “Want het is mooi dat al die eigenschappen aan mij worden toegedicht, maar je moet ook de kans krijgen om er iets mee te doen. Die kansen heb ik binnen Kantar altijd gekregen." Insights Scientist van het jaar 2020 is Stefan Stremersch, verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bron: Persbericht MOA, 25 september 2020

Lees dit artikel


Tot ziens, Auf Wiedersehen, See you, Au Revoir, Arriverderci, Hasta la Vista

Tot ziens, Auf Wiedersehen, See you, Au Revoir, Arriverderci, Hasta la Vista

En dan is het moment daar. Dit is de laatste ClouToday. 310 edities hebben we met veel plezier gemaakt. Nu zwaaien we af. Maar niet getreurd, vanaf volgende week gaat ons nieuwe platform live met dito nieuwsbrief. Dat wil je niet missen!

Lees dit artikel


Yvonne van Everdingen benoemd tot hoogleraar Marketing & Innovation

Yvonne van Everdingen benoemd tot hoogleraar Marketing & Innovation

Per 1 augustus 2020 is dr. Yvonne van Everdingen benoemd tot hoogleraar Marketing & Innovation aan de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit. De leerstoel heeft tot doel het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van de marketing van nieuwe producten en het gebruik van nieuwe technologieën voor marketingdoeleinden.

Lees dit artikel


Minder beperkingen en meer mogelijkheden: Wat doet dat met de Nederlandse consument?

Minder beperkingen en meer mogelijkheden: Wat doet dat met de Nederlandse consument?

‘Hoe is het met Nederland?’ is een gezamenlijk initiatief van Branddoctors en Respondenten.nl. Met dit initiatief brengen ze de veranderende behoeftes en gedragingen van de Nederlandse consument tijdens de coronacrisis in kaart. Deze week "Hoe is het om er weer op uit te gaan?"

Lees dit artikel


Hoe schrijf je een goede propositie op basis van klantinzichten?

Hoe schrijf je een goede propositie op basis van klantinzichten?

CG Research heeft een serie praktische webinars ontwikkelt om zo kennis te delen met professionals uit het vakgebied. De webinars zijn gratis terug te kijken via de website. Het webinar Hoe schrijf je een goede propositie op basis van klantinzichten? geeft jou de basisprincipes en aanpak voor het schrijven van een goede en scherpe propositie.

Lees dit artikel


Consument wordt steeds kritischer over prijs bij online boodschappen

Consument wordt steeds kritischer over prijs bij online boodschappen

Hoe shoppen Nederlanders? In welke mate spelen drijfveren als gezondheid, geld en traditie een rol? Motivaction deed hier onderzoek naar en heeft shoppend Nederland in kaart gebracht. Welke shoppergroep past bij jouw merk en hoe bereik je deze groep het beste.

Lees dit artikel


Newcom ontwikkelt Exploratio

Newcom ontwikkelt Exploratio

Newcom heeft de online applicatie Exploratio ontwikkeld om organisaties de mogelijkheid te bieden zelf - via een licentie - online enquêtes uit te voeren onder hun doelgroepen. Exploratio is ISO27001:2013 en NEN7510:2011 gecertificeerd.

Lees dit artikel


De big five van de beïnvloedingspsychologie: Kies voor mij, want ik ben goed

De big five van de beïnvloedingspsychologie: Kies voor mij, want ik ben goed

We leven in een maakbare samenleving waarin gedrag stuurbaar is. Maar hoe beïnvloed je gedrag eigenlijk en is dat wel wenselijk? Voor gedragsbeïnvloeding zijn er verschillende wegen naar Rome. De vijf belangrijkste routes komen hier aan bod.

Lees dit artikel


Nieuwe Verzamelwet Gegevensbescherming

Nieuwe Verzamelwet Gegevensbescherming

Sinds 2018 zijn de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG in werking zijn getreden. De ervaringen met de privacyregels zijn geïnventariseerd en de regering wil naar aanleiding van deze ervaringen een aantal aanpassingen in de privacyregels doorvoeren.

Lees dit artikel


Bureau Lahaut verhuist naar nieuw pand

Bureau Lahaut verhuist naar nieuw pand

Bureau Lahaut is per 15 augustus 2020 verhuisd naar de Herengracht 62 te Amsterdam. Bureau Lahaut is het onderzoeksbureau voor de kunst- en cultuursector. Daarnaast verzamelen zij data en geven een algemeen inzicht in de cultuursector om zodoende de sector als geheel te versterken.

Lees dit artikel


TV-industrie hard geraakt door coronacrisis

TV-industrie hard geraakt door coronacrisis

Net als veel andere branches is ook de TV-industrie hard geraakt door de coronacrisis. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 is de TV-reclamemarkt in de eerste helft van 2020 uitgekomen op € 307 miljoen, een daling van 23%.

Lees dit artikel


Offspring Media en Markteffect starten samenwerking

Offspring Media en Markteffect starten samenwerking

Online uitgeverij Offspring Media en Markteffect slaan de handen ineen. Na een pilot gaan de bedrijven de samenwerking verder uitbreiden in de vorm van een gemeenschappelijke marktonderzoekspropositie in de markt voor gezinnen met jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Lees dit artikel


Als de zomervakanties er weer op zitten, gaan wij live!

Als de zomervakanties er weer op zitten, gaan wij live!

En dat duurt nog maar 2 weken. Op donderdag 3 september valt de 1e editie in je mailbox. Een geheel nieuwe opzet, in het gedachtengoed van Clou en ClouToday, onder een nieuwe naam. Vanaf dan heb je overal en altijd toegang tot het laatste nieuws op het gebied van datascience, analytics en insights. Een centrale plek met alle kennis en ontwikkelingen in ons vakgebied.

Lees dit artikel


Ipsos-campagne voor goed onderzoek

Ipsos-campagne voor goed onderzoek

Ipsos Nederland is onlangs gestart met een reclamecampagne om diverse vormen van marktonderzoek zoals opinie-, gezondheidszorg-, consumenten- en medewerkersonderzoek onder de aandacht te brengen.

Lees dit artikel


The Privacy Collective start rechtzaak tegen Oracle en Salesforce

The Privacy Collective start rechtzaak tegen Oracle en Salesforce

The Privacy Collective - een stichting die optreedt tegen schending van privacyrechten - verwijt de technologieconcerns onder meer de gegevens van miljoenen Nederlandse internetgebruikers onrechtmatig te verzamelen en te verwerken.

Lees dit artikel


Dynata buys Sharpr

Dynata buys Sharpr

Data and insights business Dynata (US) has acquired knowledge management platform Sharpr as it looks to extend its insights platform. Following the acquisition, Dynata will integrate the Sharpr technology into its platform, allowing customers to share research internally and externally.

Lees dit artikel


Insights Association, MRS & The Research Society sluiten partnership

Insights Association, MRS & The Research Society sluiten partnership

De drie grootste brancheverenigingen voor marktonderzoek, Market Research Society (VK), Insights Association (VS) en de Australische The Research Society, hebben hun nauwe banden geformaliseerd met een partnerovereenkomst.

Lees dit artikel


MRS updates data transfer guidance

MRS updates data transfer guidance

The Market Research Society (MRS) has updated its guidance on international transfer of personal data following a judgement from the Court of Justice of the European Union (CJEU).

Lees dit artikel


De kracht van video: merkherkenning en boodschap-overdracht

De kracht van video: merkherkenning en boodschap-overdracht

Al decennialang weten we dat het gebruikmaken van video een enorm versterkend effect kan hebben op het resultaat van een campagne. We weten ook dat de kans dat je video gezien wordt – door de toenemende strijd om aandacht – al lang niet meer vanzelfsprekend is.

Lees dit artikel


Gouden kansen bij de zilveren generatie

Gouden kansen bij de zilveren generatie

De bevolkingspiramide van het CBS is zijn oorspronkelijke figuur allang verloren: in tegenstelling tot de vorige eeuw vormen jongeren niet langer de meerderheid. Nederland heeft meer ‘generation silvers’ dan millennials, en in de komende decennia zal het aantal senioren blijven groeien. Marketeers krijgen meer oog voor deze oudere doelgroep, maar de doorvertaling naar een effectieve strategie ontbreekt. Een gemiste kans volgens Pieter Paul Verheggen van Motivaction.

Lees dit artikel


Van Gen Y naar Gen Z: Chaos is een kans

Van Gen Y naar Gen Z: Chaos is een kans

De afgelopen jaren zie je veel verhalen over generatie Y, ook wel millennials genoemd, en generatie Z voorbij komen. Dat is niet zo vreemd; generatie Y en Z zijn dé generaties die geboren of opgegroeid zijn in het digitale tijdperk. Waarom denken we eigenlijk in generaties? En wat typeert generatie Y en Z?

Lees dit artikel


Terwijl heel Nederland geniet van het mooie weer, zetten wij de puntjes op de i

Terwijl heel Nederland geniet van het mooie weer, zetten wij de puntjes op de i

Nog 3 weken en dan is het al zover! Op donderdag 3 september valt de 1e editie in je mailbox. Een geheel nieuwe opzet, in het gedachtengoed van Clou en ClouToday, onder een nieuwe naam. Vanaf dan heb je overal en altijd toegang tot het laatste nieuws op het gebied van data science, analytics en insights.

Lees dit artikel


Discriminatie tijdens sollicitatie

Discriminatie tijdens sollicitatie

Discriminatie blijkt hardnekkig aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair.

Lees dit artikel


Rapportages SKO worden uitgebreid

Rapportages SKO worden uitgebreid

Naast inzicht in het gemiddeld aantal kijkers van een programma, wordt er vanaf 17 augustus ook inzicht gegeven in het totaal aantal kijkers van een programma (het bereik).

Lees dit artikel


Nederlanders blijven bezorgd en de angst om ziek te worden stijgt

Nederlanders blijven bezorgd en de angst om ziek te worden stijgt

Dat blijkt uit wave 7 van de Kantar COVID-19 Barometer. Voor het eerst sinds maart dit jaar neemt de bezorgdheid van Nederlanders rondom de coronacrisis niet langer af, maar blijft gelijk (55% (zeer) bezorgd).

Lees dit artikel


Grote meerderheid achter de coronamaatregelen van het kabinet

Grote meerderheid achter de coronamaatregelen van het kabinet

De steun voor coronamaatregelen blijft stabiel hoog, zo blijkt uit de laatste peiling van I&O Research. Nederlanders staan nog steeds in grote meerderheid achter de coronamaatregelen van het kabinet. Er is wel kritiek op deelmaatregelen.

Lees dit artikel


MOA verhuist naar nieuw kantoor

MOA verhuist naar nieuw kantoor

MOA, het Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics is verhuist naar een nieuw kantoor.

Het uitzicht vanaf de 13e verdieping zal gemist worden, maar verder is de MOA enorm blij met het nieuwe kantoor op Amsterdam Sloterdijk.

Lees dit artikel


Respondenten zetten zich belangeloos in

Respondenten zetten zich belangeloos in

Respondenten.nl heeft aan het begin van de coronatijd haar 55.000 respondenten gevraagd zich ook in te zetten voor andere intiatieven. En dat deden ze!

Lees dit artikel


Terug naar kantoor? Wat willen jouw medewerkers?

Terug naar kantoor? Wat willen jouw medewerkers?

Met z’n allen terug naar kantoor, dat lijkt voorlopig eerder uitzondering dan regel. Hans Onkenhout, Ruigrok NetPanel vertelt in zijn blog hoe het bureau eerst voor zichzelf onderzocht hoe de eigen onderzoekers erover denken en het NetPanel.

Lees dit artikel


Wat is het effect van social distancing op ons koopgedrag?

Wat is het effect van social distancing op ons koopgedrag?

De 1,5-metermaatregel heeft een enorme impact op ons koopgedrag. Vinden consumenten een bezoek aan een winkel nog wel veilig? Hans Onkenhout beschijft in zijn blog de resultaten van het onderzoek van Ruigrok NetPanel in samenwerking met VIM Group.

Lees dit artikel


Validators introduceert ValueFlow met DIY-variant

Validators introduceert ValueFlow met DIY-variant

Sinds 2013 meet Validators de emotionele waardering van content met de wetenschappelijk gevalideerde methode ValueFlow. Afgelopen jaar is hard gebouwd aan een online ValueFlow-applicatie waarmee naast het opstarten van het onderzoek (in de DIY-variant) steeds meer geavanceerde analyses gemaakt kunnen worden.

Lees dit artikel


Bestuurders luxe elektrische auto’s rijden vaker schade

Bestuurders luxe elektrische auto’s rijden vaker schade

Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten, in samenwerking met Panel Inzicht.

Lees dit artikel


Nederland aarzelt over de inzet van artificial intelligence

Nederland aarzelt over de inzet van artificial intelligence

De investeringen in artificial intelligence (AI) door Nederlandse ondernemingen blijven achter in vergelijking tot de AI-investeringen in de rest van de wereld.

Lees dit artikel


Wat eten Nederlanders on the move?

Wat eten Nederlanders on the move?

Meer dan vier op de tien consumenten (43%) die weleens onderweg eten en drinken kopen doen dit bij AH to go. Hiermee is zij de meest bezochte on the move shop. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Food Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 7.300 Nederlanders.

Lees dit artikel


Consumenten geven meer uit aan elektronica, boeken en films

Consumenten geven meer uit aan elektronica, boeken en films

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Ipsos naar het uitgavepatroon van consumentenelektronica, boeken en films. 

Lees dit artikel


Nieuwe dienst: Data Science As A Service

Nieuwe dienst: Data Science As A Service

Samen met 4orange en RealTime Lead Group lanceert MarketResponse een nieuwe dienst: Data Science As A Service. Met deze dienst gaan ze hun dataspecialisten flexibel inzetten bij organisaties, op basis van abonnement, strippenkaart of project.

Lees dit artikel


GRIT Business & Innovation report Q1-Q2 2020

GRIT Business & Innovation report Q1-Q2 2020

GreenBook heeft de 27e editie van het GreenBook Research Industry Trends Report (GRIT) gepubliceerd over het eerste half jaar van 2020. Ray Poynter deelt de meest opvallende resultaten uit de Business & Innovation editie van dit rapport. Voor het tweede jaar op rij voert Ipsos de top 50 als meest innovatieve marktonderzoeksbureau.

Lees dit artikel


Nieuwe uitgave over kwalitatief onderzoek: Interviewen voor Marketing-Insights

Nieuwe uitgave over kwalitatief onderzoek: Interviewen voor Marketing-Insights

Interviewen voor Marketing-Insights is een nieuwe uitgave van de MOA, een strategische handleiding om diepe en eerlijke inzichten, gedachten, gevoelens en wensen naar boven te krijgen uit kwalitatief onderzoek. Hoe voer je op een goede en verantwoorde manier onderzoek uit in face-to-face-interviews?

Lees dit artikel


Begrip voor ingrijpen politie bij demonstratie 

Begrip voor ingrijpen politie bij demonstratie 

Meer dan acht op de tien Nederlanders hebben er begrip voor dat de politie ingrijpt bij een verboden demonstratie, blijkt uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat geldt ook voor 40% van degenen die protesten tegen de coronamaatregelen steunen.   

Lees dit artikel


Veilig naar de winkel

Veilig naar de winkel

Winkelbezoek is door social distancing flink veranderd. Vinden consumenten een bezoek aan een winkel nog wel veilig? En waarom dan? Wat zijn triggers om weer een fysieke winkel te gaan bezoeken? Samen met VIM Group deed Ruigrok/Netpanel er onderzoek naar.  

Lees dit artikel

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.