Sectie Opdrachtgevers

De MOA-expertise bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeftes, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. MOA stelt zich als primair doel haar leden en partners te informeren over de laatste ontwikkelingen in de markt, te inspireren en het kennisniveau te verhogen.

MOA heeft een belangrijke netwerkfunctie, waarbij verbinden, kennis maken en kennis delen centraal staan. Daarnaast levert MOA een bijdrage aan de verdere professionalisering en zichtbaarheid van het Insights, Onderzoek en Analytics vakgebied. In het verlengde hiervan behartigt MOA de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek.

MOA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van marktonderzoek en zet zich in voor het invoeren van kwaliteitsstandaarden (ISO) en publiceert richtlijnen om het kwaliteitsbesef bij de verwerking van data te verhogen.

MOA ondersteunt leden van de sectie Opdrachtgevers in marketing insights en marketing intelligence bij het uitvoeren van marktonderzoek en digital analytics. Zo kunnen opdrachtgevers op informatie gefundeerde beslissingen voorstellen én nemen, en ondersteunen zij op professionele wijze hun directie en marketingafdelingen.

Doelstellingen van de Sectie Opdrachtgevers:

1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Privacy is een heet hangijzer, zeker nu de druk van de publieke opinie toeneemt en de wetgeving strenger wordt. Daardoor dreigt het verzamelen van informatie steeds moeilijker te worden. Ondertussen blijven op informatie gefundeerde beslissingen natuurlijk onmisbaar voor organisaties. De Sectie Opdrachtgevers binnen de MOA laat daarom een ander geluid horen en toont aan dat onderzoek juist inzichten verschaft in wat er in de maatschappij gebeurt. Ook laten we zien dat we werken onder de strikte voorwaarden van de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, zodat onze leden de privacybelangen van de consument nooit zullen schaden.

Hoe onze belangenbehartiging er in de praktijk uit ziet?

  • Wij spreken in Den Haag met Kamerleden, ambtenaren en toezichthouders.
  • We hebben contacten in het onderwijs en we denken bijvoorbeeld mee over het marketingcurriculum van het HBO.
  • We ontwikkelen standaarden en normen, zoals opt-in- en opt-outdocumenten, kwaliteitsstandaarden en een volledig compliance pallet.
  • Binnen de MOA hebben wij onafhankelijke commissies, geleid door ervaren juristen en advocaten, die bindende uitspraken kunnen doen in geschillen over kwaliteits- of ethische issues.
  • De MOA Ombudsman kan namens de opdrachtgever een zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie of de Raad van Toezicht, met name wanneer die opdrachtgever buiten zijn schuld in de media beschadigd wordt door een onderzoek.
2. Platform- en netwerkfunctie
Het digitale tijdperk brengt ons enorme hoeveelheden informatie én roept tegelijkertijd ook ingewikkelde vragen op. Informatiespecialistische functies staan onder druk of worden overgenomen door andere professies binnen de organisatie. Om zulke ervaringen te delen, hebben gebruikers van onderzoek behoefte aan gesprekken met collega’s uit andere organisaties. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld de MOA Circles. Deze eindemiddagbijeenkomsten zijn exclusief voor opdrachtgevers en worden landelijk georganiseerd.

Verder stelt de MOA exclusief aan alle leden de digitale ledengids ter beschikking, waardoor collega’s makkelijk traceerbaar zijn.
Een ander aandachtspunt: de inkoop van marktinformatie. De MOA heeft specifiek voor de inkopers van onderzoek een boekje waarin in heldere taal wordt verteld waar ze op moeten letten als zij onderzoeksopdrachten vergeven.
3. Permanente Educatie

In een snel veranderende omgeving is kennisdelen essentieel. De MOA heeft daarvoor:

  • Een MOAcademy met algemene vakinhoudelijke workshops en voor de Sectie Opdrachtgevers specifieke workshops. Bijvoorbeeld een tweedaagse leiderschapsworkshop en een workshop over hoe je marketing intelligence versterkt binnen je organisatie.
  • Maandelijks themabijeenkomsten. Hier komen opdrachtgevers uitgebreid aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met een specifiek onderwerp.
  • De maandelijkse MOAFlash waarin opdrachtgevers op de hoogte worden gehouden van actuele zaken in de informatiemarkt.
  • Digitaal platform en nieuwsbrief Daily Data Bytes.

Support

Het MOA Expertise Center kent een aantal expertteams die u op diverse kerngebieden kunnen adviseren en begeleiden.

Wilt u meer informatie over het MOA Expertise Center? Neem contact op via onderstaande button.

De expertteams staan onder leiding van: 

Tom Wilms

Tom Wilms

Team Datamanagement

Alexander Singewald

Alexander Singewald

Team Privacy, Legal & Integriteit

Joost Drieman

Joost Drieman

Team Competence

Sjoerd Koornstra

Sjoerd Koornstra

Team Insights Management

Ed van Eunen

Ed van Eunen

Team Datakwaliteit

Rob de Leur

Rob de Leur

Team Databeveiliging

Netwerken

Het MOA Expertise Center biedt haar leden diverse gelegenheden om te netwerken via ledengroepen, events en bijeenkomsten.

Kom naar de MOA Circles!

De MOA Circle is een netwerkplatform voor medior en senior onderzoeksprofessionals aan opdrachtgeverszijde en bedoelt om elkaar te inspireren door ervaringen te delen. De MOA Circle bijeenkomsten zijn volledig voor en door opdrachtgeversleden georganiseerd.

Tot voor kort waren de MOA Circles verdeeld in regio’s, maar het streven is om een MOA Circle Nederland team te vormen met bijeenkomsten verspreid over het land.

MOA Circle Team:

Marnix de Bruin - De Volksbank
Sandra Deckers - Wolter Kluwer
Celesta Lücker-Swart - Vodafone
Jenneke Smit-Banting - Schiphol Group B.V.
Laurine van de Wiel - Van Gogh Museum


Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Young Researchers SMART

SMART staat letterlijk voor Starting Marketing And Research Talents. Het is een ontmoetingsplaats voor startende talenten op het gebied van marketing en research, actieve en enthousiaste gebruikers (product managers, brand managers, onderzoekers aan de bedrijfszijde, etc) en leveranciers (onderzoekers aan de bureauzijde, etc) van marketing informatie en marketing insights.

SMART organiseert 1 x per jaar een congres, SMARTUp bijeenkomsten en heeft een eigen website

Expertise

Permanente Educatie met MIJN MOA

Voor bedrijven

Laat je medewerkers deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma en word MOA Qualified Partner!

Bureaus die het belangrijk vinden om hun medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen kunnen deelnemen aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma. Wanneer medewerkers voldoende PE-punten behalen en een MOA-bedrijfslidmaatschap aanwezig is, wordt het bureau gekwalificeerd als MOA Qualified Partner (QP). Zonder MOA-bedrijfslidmaatschap is het uiteraard ook mogelijk om de medewerkers te laten deelnemen aan het PE-programma. Het bedrijf kan dan alleen niet worden gecertificeerd.

Voor personen

Registreer je PE-punten in ‘MijnMOA’ en word MOA Qualified Insights Professional!

Deelname aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma staat open voor iedere professional met een HBO en/of WO-opleiding met minimaal 3 jaar ervaring in het werkveld van Marketing Insights, Onderzoek of Analytics. Heb je voldoende punten verzameld en voldoe je aan de toelatingscriteria, dan kom je in aanmerking voor de titel van MOA Qualified Insights Professional (QIP).

Naar MIJN MOA

Heeft uw onderzoeksorganisatie een MOA-bedrijfslidmaatschap, dan krijgt u automatisch toegang tot het MOA PE programma. U ontvangt inloggegevens voor het bedrijfs PE-overzicht “Mijn MOA”.

Neem je deel aan activiteiten van de MOA, dan word je automatisch opgenomen in het MOA Permanente Educatie programma. Je ontvangt inloggegevens voor jouw persoonlijke permanente educatie omgeving “Mijn MOA”.

Trainen

Workshops MOAcademy

De MOAcademy is een dynamisch kennisplatform. Binnen de MOAcademy behandelen we alle actuele thema’s van het vakgebied in praktische workshops van één dag. 

Incompany training

Vrijwel alle workshops die MOA in het kader van de MOAcademy aanbiedt, kunnen ook incompany worden gegeven. De incompany trainingen zijn maatwerk. 

Leergangen

Modulair opgebouwde leergang Marktonderzoek en leergang R. Bekijk de MOAgenda voor het actuele aanbod. 

Microlaunch Online Simulation Game

Uniek online trainingsprogramma voor HBO-studenten voor het verkrijgen van insights bij het ontwerpen, ontwikkelen, en op de markt brengen van een nieuw merk. 

Opleiding Face-to-face interviewers

Deze e-learning module voor het vak van interviewer hoopt de MOA de kwaliteit van het veldwerk een positieve stimulans te geven.

Sensorisch onderzoek opleiding A

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A.

Sensorisch onderzoek opleiding B

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker B.

Permanente Educatie

Als HR-afdeling kun je de permanente educatie van collega's volgen via het PE system van het MOA Expertise Center.

Monitor je eigen opleidingstraject via MijnMOA

Certificeren

MOA Insights A-certificaat
Om het MOA Insights A-certificaat te halen dienen studenten het examen van de Micolaunch Online Simulation Game succesvol af te ronden.
MOA Qualified Partner
Bureaus die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie Programma ontvangen een certificaat als zij de status van MOA Qualified Partner hebben bereikt. 
MOA Qualified Insights Professional
Medewerkers die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma ontvangen een certificaat wanneer zij de status van Qualified Insights Professional hebben behaald. 
ISO certificering door Stichting Toetsingsbureau KCC

KCC is een aan de MOA gelieerde organisatie die ISO-toetsingen bij marktonderzoekbureaus uitvoert. 

Fair Data
Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Wilt u lid worden van deze Sectie?

Voor meer informatie over het partnership neem contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T 0205810710.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.