Is het mogelijk voor werkgevers om een thuiswerkvergoeding te verstrekken?

Thuiswerken is een begrip dat herhaaldelijk op het nieuws komt in 2020. Uit diverse signalen in de afgelopen periode is ook naar voren gekomen dat een groot deel van de medewerkers, ook in de nabije toekomst, vanuit huis zou willen blijven werken. Een trend, die breed gedeeld wordt in Nederland. De algehele opinie is dat het thuiswerken een enorme sprong heeft gemaakt in 2020. Uit de AWVN leden enquête onder 400 werkgevers volgt zelfs dat 95% van de werkgevers verwacht dat medewerkers ook na de crisis blijven thuiswerken. Thuiswerken is een blijvertje!

Lees verder

Cao-overleg in (corona)crisistijd

De afkorting cao staat voor: collectieve arbeidsovereenkomst. 'Collectief' wil zeggen dat hij geldt voor alle werknemers in een hele bedrijfstak of in een bedrijf. Een cao wordt afgesloten door vakbonden en de werkgever of werkgeversorganisaties na cao-overleg. In dit overleg worden afspraken gemaakt tussen werknemers en werkgevers over arbeidsvoorwaarden.

Lees verder

Het aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof is in werking getreden per 1 juli 2020 door middel van de Wet invoering extra geboorteverlof. Dit is een aanvulling op het geboorteverlof van 1 januari 2019, waarbij partners betaald eenmaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan geboorteverlof kunnen opnemen.

Lees verder

Wanneer is het instellen van een ondernemingsraad verplicht en wie zijn er verkiesbaar?

Het uitgangspunt van de Wet op de ondernemingsraden is dat een onderneming met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad moet hebben. Een onderneming met minder dan 50 werknemers kan op vrijwillige basis een OR instellen. Een OR die door de ondernemer vrijwillig is ingesteld, heeft dezelfde bevoegdheden als een ‘normale’ OR. Daarnaast kan een verplichting tot het instellen van een OR ook voortvloeien uit een cao.

Lees verder

Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen?

Werknemers die vader of moeder zijn van een kind jonger dan acht jaar, hebben wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Het is toegestaan ouderschapsverlof tussentijds te onderbreken of te beëindigen als:


  • de werknemer zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof gaat opnemen, of:
  • 
er is sprake van een onvoorziene situatie.


Lees verder

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.