Recht op transitievergoeding bij gedeeltelijk opzeggen van arbeidsovereenkomst

Heeft de werknemer wiens arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt opgezegd recht op een transitievergoeding?

De werknemer heeft een wettelijk recht op een transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Deze verplichting voor de werkgever is neergelegd in artikel 7:673 lid 1 BW. Doel van de transitievergoeding is enerzijds ter compensatie van het ontslag en anderzijds om de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Hierbij kan gedacht worden aan scholing of passende begeleiding naar ander werk, maar de werknemer is niet verplicht de vergoeding hier ook daadwerkelijk aan te besteden.

In de wet wordt niet gesproken over een aanspraak op een transitievergoeding bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze vraag is dan ook op 14 september 2018 bij de Hoge Raad neergelegd. In het oordeel kunt u lezen dat de Hoge Raad van mening is dat bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in sommige gevallen aanspraak bestaat op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dit is het geval wanneer er door omstandigheden gedwongen wordt overgegaan tot substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Hierbij valt te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij gevallen waarin sprake is van:
• een gedeeltelijke beëindiging;
• een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;
• aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Met het oog op de hanteerbaarheid moet het volgens de Hoge Raad wel gaan om structurele vermindering van de arbeidstijd met tenminste 20 procent, die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn. De gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

 

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.