Het aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof is in werking getreden per 1 juli 2020 door middel van de Wet invoering extra geboorteverlof. Dit is een aanvulling op het geboorteverlof van 1 januari 2019, waarbij partners betaald eenmaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan geboorteverlof kunnen opnemen.

Het extra geboorteverlof heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de economische zelfstandigheid van vrouwen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof opnemen, over het algemeen meer betrokken zijn bij de opvoeding. Wanneer partners een deel van de zorgtaken op zich nemen en dit ook blijven doen, kan het arbeidsaanbod van vrouwen doen toenemen. Daarnaast geeft deze optie van verlof de mogelijkheid aan partners om zich meer te binden tijdens de eerste dagen van het kind.

Om aanspraak te kunnen maken op het aanvullend geboorteverlof moet er wel rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben we voor u op een rij gezet.

  • Om te beginnen kunnen partners maximaal 5 keer het aantal arbeidsuren per week aan aanvullend geboorteverlof opnemen voor het kind dat op of ná 1 juli 2020 geboren is.
  • Voordat het aanvullend geboorteverlof kan worden opgenomen, dient de partner eerst 1 week geboorteverlof te hebben opgenomen.
  • Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De wijze waarop, is afhankelijk van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Het aanvullend geboorteverlof kan bijvoorbeeld over een langere periode dan 5 weken worden gespreid.

De werknemer moet minimaal 4 weken voordat het aanvullend geboorteverlof in kan treden, een melding doen bij de werkgever. Deze melding kan door middel van een brief of e-mail.

Er is dus een aantal stappen die in acht moeten zijn genomen, voordat de partner van het aanvullend geboorteverlof kan gaan genieten. Verder is van belang dat er tijdens het aanvullend geboorteverlof geen loondoorbetalingsverplichting geldt voor de werkgever. Dit betekent dat voor deze periode, de werknemer een uitkering van het UWV kan ontvangen. Deze uitkering bestaat uit 70% van het dagloon. Tijdens het aanvullend geboorteverlof behoudt de werknemer zijn vakantiedagen. De uitkering kan door de werkgever, namens de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. Met instemming van de werknemer kan de uitkering ook aan de werkgever worden uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde komen in die gevallen waarin de werkgever verplicht is tot doorbetaling van het loon tijdens het aanvullen geboorteverlof op grond van de toepasselijke cao of wanneer deze verplichting elders is opgenomen.

Bron: AWVN, augustus 2020

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.