Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp, vooral naar aanleiding van de incidenten rondom tv-programma The Voice of Holland. Het is een serieus probleem in onze samenleving, dat (ernstige) gevolgen heeft voor de direct betrokkene, zijn of haar directe (werk)omgeving, de organisatie en de maatschappij.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ofwel seksuele intimidatie, omvat elke vorm van seksuele toenadering in de werkomgeving die als ongewenst wordt ervaren. Deze seksuele toenadering kan zich openbaren door middel van verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan seksueel getinte opmerkingen en grappen, maar ook aan het tonen van seksueel getinte gebaren dan wel gezichtsuitdrukkingen, evenals elke vorm van ongewenst direct lichamelijk contact. Het is kortom een heel breed begrip.

Doordat het een breed begrip is, is het vaak een lastige vraag om te beantwoorden wanneer grensoverschrijdend gedrag tot ontslag kan leiden. Vaak is alleen bewijsmateriaal niet voldoende als er bijvoorbeeld geen WhatsApp-gesprekken zijn. Dan is het namelijk alleen de verklaring van het slachtoffer tegenover de dader. De context van de situatie speelt dan ook een belangrijke rol bij de vraag of grensoverschrijdend gedrag tot ontslag kan leiden. Zo is de functie van de dader van belang. Wanneer de dader een voorbeeldfunctie heeft binnen de organisatie, zal de rechter dit extra zwaar meewegen in het oordeel. Dat geldt ook wanneer de dader reeds een waarschuwing heeft gehad voor hetzelfde gedrag.

Overigens is het van belang dat de werkgever een duidelijk beleid hieromtrent voert. De werkgever is namelijk op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om medewerkers te beschermen tegen seksuele intimidatie door beleid op te stellen en uit te voeren. Het beleid moet afgestemd worden met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft immers instemmingsrecht. Tevens is de werkgever verplicht om een klachtencommissie in te stellen waar de werknemer naartoe kan gaan bij ernstige misdragingen.

Ten slotte is het van belang dat het beleid niet slechts op papier staat, maar dat een werknemer daadwerkelijk weet hoe het beleid in de praktijk eruit ziet en waar hij of zij terecht kan bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.