Den Haag – Vandaag – editie mei 2020

De afgelopen weken zijn in Den Haag weer verschillende overleggen geweest, vragen gesteld en besluiten genomen. Hieronder vind je de voor onze branche meest relevante berichten voor de maand mei 2020, gegroepeerd per onderwerp:

  1. Telecommunicatie

Wetsvoorstel ‘Wet ongewenste telecommunicatie’
Op 20 april jl. heeft in de Tweede Kamercommissie EZK het wetgevingsoverleg Wet ongewenste telecommunicatie plaatsgevonden met staatssecretaris Keijzer (EZK). Op 7 mei 2020 is gestemd over het wetsvoorstel en de ingediende moties. Het wetsvoorstel is aangenomen.
Wetsvoorstel
Moties


Publicatie marktcijfers telecomsector
Uit de publicatie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat het gebruik van 4G in 2019 tien keer zo hoog was als vijf jaar daarvoor. Het verbruik van 3G-data is gelijk gebleven. Het aantal sms’jes is met tien procent gedaald, maar Nederlanders belden in 2019 vijftien procent meer.
Publicatie ACM

Wijziging van de Telecommunicatiewet
De Tweede Kamercommissie EZK heeft de inbreng voor het verslag van Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen gepubliceerd. De vragen van de fractieleden gaan voornamelijk over het juridisch kader van het wetsvoorstel en de ePrivacy richtlijn. Wat betreft de inhoud van het wetsvoorstel, gaan de vragen voornamelijk in op de reikwijdte en de invoering van het opt-in-systeem, de wijze van toestemming, handhaving en de gevolgen van het wetsvoorstel.
Publicatie

  1. Corona

Europese richtlijn verwerken van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat de European Data Protection Board (EDPB) twee nieuwe richtlijnen heeft vastgesteld gerelateerd aan de bestrijding van het coronavirus. Deze gaan om het verwerken van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en om het gebruik van locatiegegevens in ‘tracing apps’. De richtlijnen laten volgens het AP zien dat een ‘tracing app’ pas mag worden gebruikt wanneer duidelijk is welk doel het nastreeft, of de app het meest effectieve middel is voor dat doel, en of er niet minder ingrijpende middelen mogelijk zijn.

Tijdelijke wijziging Telecommunicatiewet
Minister De Jonge (VWS) heeft de nieuwe COVID-19 Update stand van zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet is volgens hem van mening dat geaggregeerde data afkomstig uit mobiele telecomnetwerken waardevol kunnen zijn bij het opsporen van het virus. Daarom is een conceptvoorstel voor een tijdelijke wijziging van de Telecommunicatiewet voorbereid. Dit wetsvoorstel beoogt de noodzakelijke wettelijke grondslag te scheppen voor het verwerken van locatie- en verkeersgegevens ten behoeve van het verstrekken van de gewenste statistische informatie aan het RIVM. Op basis van deze gegevens kan het RIVM sneller inspelen op actuele ontwikkelingen dan nu het geval is. Het ontwerpwetsvoorstel is aangeboden aan de Raad van State voor een spoedadvies. Hierna wordt het wetsvoorstel aan Tweede Kamer gezonden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal haar bevindingen bekendmaken zodra het kabinet het wetsvoorstel publiceert. De effectiviteit van de inzet van telecomdata moet in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy, benadrukt de AP. Het moet duidelijk zijn waarom alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata niet volstaan om het virus te bestrijden.

Wetsvoorstel
Reactie AP

 

  1. Kunstmatige intelligentie


Whitepaper AI gepubliceerd

De Europese Commissie haar Witboek over kunstmatige intelligentie (AI) gepubliceerd. Doel is de ontwikkeling van AI te versnellen middels een regelgevings- en investeringsaanpak. De EC stelt hierbij twee ‘bouwblokken’ voor: 1) Ecosysteem van excellentie ter ondersteuning van de ontwikkeling en acceptatie van AI in de EU, waaronder een onderzoeks-, onderwijs- en investeringsagenda; 2) Ecosysteem van vertrouwen met een regelgevend raamwerk voor betrouwbare AI dat burgers beschermt en bijdraagt aan een sterke Europese data-economie. Het voorstel staat open ter consultatie tot 14 juni as en is ook door staatssecretaris Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees whitepaper
Reactie en vragen Tweede Kamer op whitepaper

  1. Op de agenda

• Op 28 mei 2020 wordt de 28 mei 2020: Behandeling wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van EU-richtlijn.

• 2 juni 2020: Debat over Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.