Heeft de opdrachtgever recht op de dataset van een onderzoek?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden.

Soms vraagt de opdrachtgever naast de rapportage ook om de SPSS-dataset. Moet het onderzoekbureau die set delen, omdat de opdrachtgever voor het onderzoek heeft betaald? Of mag het bureau dit juist niet delen omdat de klant niet de directe opdrachtgever is voor het veldwerk? Of is dit iets wat het bureau zelf kan beslissen?

Je hebt daarin de vrije hand. Je kan elk van de drie opties afspreken met je opdrachtgever. Het enige wat relevant is dat je in de rapportage, maakt niet uit in welke vorm dus SPSS-file, rapport of presentatie, dat daarin direct noch indirect individuen herleidbaar, koppelbaar en/of deduceerbaar zijn.

Vragenlijsten stemt het bureau van tevoren af met de klant. Als een klant besluit om het onderzoek op een later moment over te zetten naar een andere partij, mag de opdrachtgever onze vragenlijst dan delen met die andere partij?


In de algemene voorwaarden zou je daar iets over kunnen opnemen.
In artikel 9 van de MOA algemene voorwaarden staat het onderstaande:

9. Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer:
A. Onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.;
B. Al het door Opdrachtnemer vervaardigde onderzoeksmateriaal, zoals bijvoorbeeld modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software;
C. De uitkomst van het Onderzoek in de vorm van rapporten, adviezen e.d. indien de opdracht multi-cliëntonderzoek betreft. Onder multi-cliëntonderzoek worden in dit verband verstaan alle activiteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van Onderzoek, voor zover de gegevens van en/of voor meer dan één Opdrachtgever beschikbaar zijn.

Nb. Er zijn in het verleden wel processen gevoerd over de schending van auteursrechten, maar deze zijn nooit in het voordeel van de eisende partij uitgevallen. Dus bescherming is in de praktijk moeilijk hard te maken, maar er vanuit gaan dat het intellectueel eigendom bij het onderzoekbureau berust die de vragenlijst heeft opgesteld is uiteraard wel uitgangspunt.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.