Verzamelen van persoonsgegevens van een partner, mag dat?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over het 'Verzamelen van persoonsgegevens van een partner'.

Vraag:

Welke gegevens over de ‘partner’ van de respondent mag je in een onderzoek opvragen?
In de vragenlijst van de Gouden Standaard worden bijvoorbeeld geslacht en leeftijd van alle personen in het huishouden vastgesteld.

Antwoord:

Als het noodzakelijk is voor het onderzoek om gegevens over de partner vast te leggen dan is dat toegestaan. een voorbeeld waar vastlegging van partnergegevens noodzakelijk en toegestaan is, is bij het gebruik van de normvraagstelling van de moa. Als het niet noodzakelijk is voor het onderzoek dan niet. Net zoals het opvragen van onderzoeksgegevens bij de andere partner dan wie het betreft, leg dan de vragen rechtstreeks voor aan de partner die voorwerp is van onderzoek. Of gebruik de partner niet om antwoorden te krijgen over de andere partner als de andere partner niet wil meewerken.

Gegevens dienen zo snel mogelijk gepseudonimiseerd te worden c.q. anoniem te worden gemaakt. En de rapportage dient ook anoniem te worden gedaan. De anonimiteit kan alleen worden doorbroken door aan de respondent toestemming te vragen waarbij wordt aangegeven, welke gegevens voor welk doel aan welke opdrachtgever worden gegeven.

Dus vragen stellen over de partner is toegestaan in relatie tot een onderzoek bij de respondent, zoals de moa normvraagstelling.

Let alleen op dat bij bijzondere gegevens (artikel 9 AVG) en strafrechtelijke gegevens (artikel 10 AVG), het noodzakelijk is om de uitdrukkelijke toestemming te vragen.
Deze uitdrukkelijk toestemming zal moeten blijken uit een verklaring of een handeling na zonder twijfel te zijn geïnformeerd. Of te wel leg uitdrukkelijk uit voor welke doeleinden deze bijzondere gegevens worden vastgelegd en dat men niet verplicht is om deze gegevens te verstrekken. Maar dat de verstrekte gegevens het onderzoek wel nauwkeuriger maken. Of woorden van gelijke strekking. Vult de respondent de bijzondere gegevens in dan is dat de handeling nadat hij is geïnformeerd en is er uitdrukkelijke toestemming verkregen. 

 

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.