Feestdagen en parttimers

De feestperiode van 2019 komt er weer aan. Vooral in relatie tot parttimewerk zijn er veel vragen rondom dit onderwerp gesteld.

Aanleiding 

De aanleiding voor deze vragen was een discussie over een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling, nu het College voor de Rechten van de Mens, in 2011. Toen oordeelde deze namelijk dat een werkgever zich schuldig maakte aan het maken van onderscheid op basis van het aantal werkuren, omdat deze parttimers niet compenseerde wanneer een feestdag op hun vaste vrije dag viel. Volgens de commissie dient elke werknemer binnen een organisatie evenveel van de feestdagen te profiteren, wat zou betekenen dat deze dus naar rato verrekend zouden moeten worden op basis van het percentage van het fte dat deze werkt.

Praktijk

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens, hoewel zwaarwegend, is niet bindend. Tot op heden is deze kwestie echter nog niet door een rechter beoordeeld. In de praktijk gaat een rechter vaak mee in het besluit van het College voor de Rechten van de Mens, hoewel een rechter ook wel andere omstandigheden, zoals de praktische haalbaarheid, zal laten meewegen in het besluit. Maar totdat een werknemer besluit om voor een paar vrije dagen naar de rechter te stappen zijn hiervoor dus nog geen vaste regels.
Mocht een werkgever besluiten om volgens de richtlijnen van het college te werken, dan raadt deze aan het jaaruren-systeem in overweging te nemen. Volgens dit systeem bepaalt de werkgever elk jaar het aantal werkdagen voor dat jaar door het totale aantal dagen te nemen en daar de door de werkgever erkende feestdagen buiten het weekend vanaf te trekken. Wanneer dit aantal werkdagen door vijf gedeeld wordt, levert dit het aantal werkweken van dat jaar op. Wanneer dit vervolgens vermenigvuldigd wordt met het aantal uren dat een werknemer gemiddeld per week werkt, krijgt men het totaal aantal uren dat deze werknemer dat jaar zou moeten werken. Eventueel overschot of tekort door toedoen van feestdagen zou dan gecompenseerd kunnen worden door meer of minder te werken, of dit te verrekenen in de vakantiedagen.

Verlof

Bovenstaande heeft alleen betrekking op mensen met een deeltijdcontract. Dit geldt dus niet voor mensen bij wie feestdagen vallen op een vrije dag die ze hebben door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof. Voor de compensatie van de feestdagen voor deze mensen zijn vaak regels opgenomen in de cao of het arbeidsreglement. Als hierover in beide documenten niets is opgenomen, kan de werknemer geen aanspraak maken op compensatie.

Bron: AWVN, december 2019

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.