Wanneer is het instellen van een ondernemingsraad verplicht en wie zijn er verkiesbaar?

Het uitgangspunt van de Wet op de ondernemingsraden is dat een onderneming met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad moet hebben. Een onderneming met minder dan 50 werknemers kan op vrijwillige basis een OR instellen. Een OR die door de ondernemer vrijwillig is ingesteld, heeft dezelfde bevoegdheden als een ‘normale’ OR. Daarnaast kan een verplichting tot het instellen van een OR ook voortvloeien uit een cao.Een andere vorm van medezeggenschap binnen een onderneming is de personeelsvertegenwoordiging. Een onderneming waarin 10 tot 50 werknemers werkzaam zijn, kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Het instellen van een personeelsvertegenwoordiging is verplicht als meer dan de helft van de werknemers daarom vraagt.

Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, moet de werkgever (verplicht) minstens twee keer per jaar een vergadering organiseren met alle personeelsleden. In de personeelsvergadering bespreekt de ondernemer de algemene gang van zaken in de onderneming met zijn werknemers.

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (Wor) zijn de personen die ten minste 6 maanden werkzaam zijn geweest, kiesgerechtigd (actief kiesrecht). Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad (OR) zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest (passief kiesrecht).

Met betrekking tot medezeggenschap voor uitzendkrachten schrijft de Wor voor dat als zij langer dan 24 maanden in een onderneming werkzaam zijn, zij ook tot 'in de onderneming werkzame personen' behoren. Dat betekent dat zij zes maanden daarna (dus als zij 30 maanden werkzaam zijn) mogen stemmen voor de ondernemingsraad en na 12 maanden (dus als zij 36 maanden werkzaam zijn) zelf gekozen kunnen worden in de OR.

Let wel: elke werkgever of OR is vrij om alle werkenden op elk gewenst moment te betrekken bij medezeggenschap! De Wet op de Ondernemingsraden is namelijk een minimumregeling; afwijking van de wet ten voordele van de werkenden, is dus altijd mogelijk. Met andere woorden: alle flexwerkers – dus niet alleen uitzendkrachten – kunnen bij medezeggenschap worden betrokken.

 

Bron: AWVN, september 2020

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.