Afschaffing Rookruimtes

Op 28 januari 2021 is een wijziging van de Tabaks- en rookwarenbesluit gepubliceerd in het Staatsblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-25.html). Hiermee wordt de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes afgeschaft. Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.


In het nationaal preventieakkoord stond dat rookruimtes in (semi)overheidsgebouwen in 2022 zouden worden gesloten en in het bedrijfsleven per 2023. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019 heeft het kabinet besloten om het sluiten van de rookruimtes in (semi-) publieke en openbare gebouwen te versnellen. In dit arrest, Clean Air Nederland/Staat, is bepaald dat het toestaan van rookruimtes in de horeca in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging.

Het kabinet vindt dat de overheid het juiste voorbeeld moet geven, ook voor het bedrijfsleven. Om het gat tussen het sluiten van de rookruimtes tussen verschillende sectoren klein te houden heeft het kabinet besloten het verbod op rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen op 1 juli 2021 in werking te laten treden gevolgd door sluiting van de rookruimtes in het bedrijfsleven in 2022.

Dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek is geregeld in de Tabaks- en Rookwarenwet. Het is een plicht van de werkgever om het roken op werk te verbieden. Dit verbod geldt niet alleen voor de werkplek, maar voor alle ruimtes waar werknemers kunnen komen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het trappenhuis, het bedrijfsrestaurant, de bedrijfsauto etc. Door middel van de afschaffing geldt dus op iedere werkplek een algeheel rookverbod. Werknemers mogen alleen nog roken in de open lucht, waarbij geldt dat onder een afdak roken niet in de open lucht is. De werkgever is verantwoordelijk om dit rookverbod in te stellen en te handhaven.
Door de wetswijzing geldt het rookverbod voor alle ruimtes binnen de instellingen die onder het rookverbod vallen. De NVWA houdt toezicht op het handhaven van het rookverbod. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De boete zal opgelegd worden aan de werkgever van wie de ruimte is waar gerookt wordt, omdat die verantwoordelijk is voor de verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.