Kan goedkeuring van ouderschapsverlof tussentijds gewijzigd worden door de werkgever?

Werknemers die ouders zijn van een kind jonger dan acht jaar, en dus in familierechtelijke betrekking staan tot het kind, hebben recht op ouderschapsverlof zonder loondoorbetaling. Tot 2011 mochten werknemers het ouderschapsverlof spreiden over maximaal zes delen, maar sinds 2011 heeft het kabinet besloten dat er geen maximale spreidingslimieten meer zijn. Ondanks dat, is het nog wel belangrijk dat werknemers en werkgevers goed met elkaar overleggen. Maar wat als er tussentijds problemen ontstaan? Kan de goedkeuring van het ouderschapsverlof tussentijds nog gewijzigd worden door de werkgever?

Ten eerste zal de werkgever zich moeten realiseren dat een goedgekeurd verlof niet eenzijdig gewijzigd mag worden. Werkgevers mogen wel, nadat zij in overleg zijn getreden met de werknemer, de gewenste invulling van het ouderschapsverlof wijzigingen. Zij kunnen dit doen tot vier weken voor intreding van het verlof en enkel op grond van zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang. Dit is een streng vereiste; ouderschapsverlof is een belangrijk recht waarvan de werkgever niet zo makkelijk kan afwijken.

Lettend op jurisprudentie, zal de werkgever moeten aantonen dat de feitelijke invulling van het ouderschapsverlof tot onoverkomelijke problemen zal leiden voor de onderneming. Tevens zal de werkgever dit moeten onderbouwen met concrete voorbeelden. Met andere woorden, er dient sprake te zijn van een ernstige ontwrichting van de onderneming. Echter, hier is niet snel sprake van. Neem bijvoorbeeld een werkgever die met ploegendiensten werkt en waar rooster-technische problemen ontstaan door het goedkeuren van ouderschapsverlof van één van de medewerkers. Alvorens het ouderschapsverlof te wijzigen, zal de werkgever zich eerst moeten inspannen om het rooster-technische probleem zelf op te lossen. Deze inspanningsplicht is groot en strekt zo ver dat de werkgever zelfs moet overwegen om vervanging te zoeken op basis van uitzendkrachten om problemen in het bedrijfs- en of dienstbelang op te lossen.

Al met al kan gezegd worden dat de werkgever in vrijwel alle gevallen geen wettelijke grondslag heeft om het ouderschapsverlof van een van de werknemers te wijzigen. Dit is ook vrijwel onmogelijk bij een goedgekeurd verlof vanwege de inspanningsplicht van de werkgever. De enige mogelijkheid die een werkgever heeft om een goedgekeurd verlof te wijzigen, is door in goed overleg te gaan met de werknemer en samen te kijken naar een oplossing. Dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemer zullen moeten instemmen met wijziging van het goedgekeurde ouderschapsverlof. Om dit te vergemakkelijken zou de werkgever, alvorens het ouderschapsverlof goed te keuren, hierover in gesprek kunnen gaan met de werknemer.

 

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.