De zorgplicht van de werkgever op de werkvloer gedurende de coronaperiode

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht, die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Deze zorgplicht brengt mee dat de werkgever maatregelen moet nemen om de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen of beperken. De vraag is alleen tot hoever de zorgplicht zich strekt gedurende de coronaperiode.

 

Om antwoord te kunnen krijgen op de vraag, is het van belang om een bepaling van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) onder de loep te nemen. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. De wetgever heeft in het Arbobesluit tijdelijke aanvullende eisen opgenomen voor de bestrijding van COVID-19. Het gaat om de maatregelen en voorzieningen die de werkgever moet treffen.  Daartoe behoren in ieder geval:

  • Het in acht nemen van voldoende hygi├źnische voorzieningen;
  • Het geven van doeltreffende voorlichting aan werknemers over de bestrijding van COVID-19 op de werkvloer;
  • Het houden van adequaat toezicht op de naleving van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting.

Welke concrete maatregelen of voorzieningen de werkgever moet treffen, is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het werk. Dit moet worden beoordeeld als aanvulling op de wettelijke verplichting risico- inventarisatie en -evaluatie (hierna: RI&E). Zo kan uit de RI&E de werknemer verplicht worden beschermingsmiddelen te dragen. Van belang is dat de werkgever communiceert over de maatregelen die de veiligheid op de werkvloer moeten waarborgen. Waar nodig kunnen (aanvullende) afspraken worden gemaakt. Desgewenst kan de bedrijfsarts advies geven.

Het is van belang dat werkgevers deze tijdelijke aanvullende eisen naleven, aangezien niet-naleving gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen, maar ook een beboetbare overtreding kan opleveren. In het uiterste geval heeft de Inspectie SZW de bevoegdheid het werk stil te leggen zonder voorafgaande waarschuwing.

Kort samengevat heeft de werkgever een zorgplicht om het coronavirus op de werkvloer te voorkomen of beperken door noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen. Tot hoever deze zorgplicht zich strekt kan per werkplek verschillen. Het is wel van belang dat de werkgever goed over de maatregelen nadenkt en ook daadwerkelijk uitvoert, aangezien een overtreding tot een boete of het stilleggen van het werk tot gevolg heeft.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.