MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek B

Inleiding

Onder auspiciën van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA wordt een zesdaagse Nederlandstalige cursus Sensorisch onderzoek B georganiseerd. De cursus, die wordt geleid door Wim Vaessen en Joep Brinkman, is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen uitbreiden en verdiepen. De cursus vergroot het sensorische onderzoeksinstrumentarium en draagt de relevante overwegingen aan voor keuzes in het hele onderzoeksproces. Deelnemers raken dan ook beter toegerust als gesprekspartner voor interne en externe partijen.
De cursus bevindt zich op (post)HBO-/WO-niveau en bereidt ook voor op het MOA/NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’, dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen.

Inhoud

De basis van de cursus vormt het boek Proeven van succes (zesde volledig herziene druk). Rode draad in de behandeling van de theorie zijn de verschillende testopzetten, waarbij zeer stevig wordt ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de hand van de gangbare verschiltests en beschrijvende tests komen de denkwijze en berekeningen rond de bijbehorende significatietoetsen, het belang van de toetspower, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate data-analyse aan de orde. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang en -samenstelling, de op basis van het onderzoek te nemen product- en marketingbeslissingen en de keuze tussen testen op verschil of op gelijkheid. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het ‘gok’model, maar staan we ook uitgebreid stil bij theorie en praktijk van Thurstonian scaling.

Verder worden elke cursusdag de thuis bestudeerde stof en de gemaakte opgaven besproken over andere onderwerpen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek:

  • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden;
  • panelwerving, -selectie en -monitoring;
  • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek;
  • testomstandigheden;
  • vragen stellen en antwoorden verwerven;
  • voedselkeuzegedrag, marketing en consumentenonderzoek;
  • het gebruik van sensorisch onderzoek bij kwaliteitsbewaking.

Docenten

Joep Brinkman

Wim Vaessen


Deze cursus wordt beoordeeld met gemiddeld een 8,5! Reacties van oud-cursisten:

"Nog nooit eerder zo'n leuke en leerzame cursus gevolgd!"

"Ik heb er veel aan gehad en een erg leuke tijd gehad. Bedankt!"

"Ik vond de cursus zeer leerzaam, informatief en gebruik het geleerde direct in de praktijk."

Praktijkopdrachten

Rode draad van het praktijkgedeelte van de cursus is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de cursusgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) verwerkt en gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat onder meer uit biplots, die gezamenlijk worden besproken en geïnterpreteerd.

Eigen ervaringen en casuïstiek van de cursisten

Bij de behandeling van de stof vindt er intensieve interactie plaats. Daarnaast is er royaal ruimte voor het bespreken van vragen en problemen uit de eigen praktijk van de cursisten. Samen blijken we daar soms verrassende oplossingen voor te kunnen bedenken!

Gastsprekers en excursie(s)

In de cursus zijn gastsprekers en excursie(s) rond uiteenlopende theoretische en praktische onderwerpen opgenomen. Het definitieve programma daarvan is nog niet vastgesteld, maar denk aan actueel wetenschappelijk onderzoek, de relatie tussen sensorische beleving en producteigenschappen, psychologische achtergronden van waarneming, sensorisch consumentenonderzoek en specialistische software.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek, maar daarvoor meer theoretische en praktische kennis willen opdoen. De cursus bevindt zich op (post) HBO-/WO-niveau, maar er wordt geen gevorderde kennis van dataverwerking en statistiek verondersteld. De cursus bereidt ook voor op het NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’ (projectleider), dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen. Het diploma ‘Sensorisch onderzoeker A’ is geen vereiste voor deelname. Het aantal cursisten is gelimiteerd tot 16.

Opzet van de cursusdagen

Elke cursusdag begint met een gezamenlijke lunch om 12.00 uur. Om 12.30 uur volgt een intensieve middagsessie, met een korte pauze, tot aan het diner. Na het avondeten gaan we nog ongeveer twee uur door, waarna om 21.00 uur de cursusdag wordt afgesloten.
Het zijn pittige dagen, maar door de bewust aangebrachte afwisseling in zwaarte, onderwerp, appèl, locatie en werkvorm blijven de aandacht en energie behouden.

Studiebelasting

Behalve deelname aan de zes cursusdagen wordt van de deelnemers per cursusdag gemiddeld zo’n 8 uur aan voorbereiding verwacht. Deze bestaat uit het bestuderen van het boek en het maken van oefenopgaven.

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat van deelname, dient men vijf van de zes cursusdagen gevolgd te hebben.

Examen

De cursus is inclusief het MOA/NIMA examen Sensorisch onderzoek B. Het examen wordt afgenomen bij de MOA, Amsterdam.

Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de deelnemer een officieel NIMA diploma Sensorisch onderzoeker B. Twee weken voor het examen ontvangen alle inschrijvers een schriftelijke oproep per mail. Meer informatie over het examen

Kosten en cursusdata

Check de MOAgenda voor de actuele prijzen, cursusdagen en examendata.  Het boek Proeven van succes (zesde herziene druk), uitgebreide lunch & diner op alle dagen en het NIMA/MOA examen Sensorisch onderzoeker B, zijn bij de cursus inbegrepen.


Boek Proeven van Succes

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt en is bij de cursus inbegrepen.

Bij het boek zijn nog antwoorden en opdrachten gemaakt zodat studenten zich voor kunnen bereiden op het Examen Sensorisch onderzoek B van de MOA en NIMA. Download deze PDF's:


Examencommissie Sensorisch onderzoek

Lisette Elsinga
Voorzitter, Docente opleiding Voeding en diëtetiek Hogeschool van Amsterdam
Saskia Kamps
Sensorisch panelleider, DSM Biotechnology Center
Marlou Lasschuijt
Postdoctoral Researcher - Eating behavior, Physiology & Sensory, Wageningen University & Research
Mathijs Sijperda
Docent communicatie - gedrag - onderzoek / opleiding VD, Hanzehogeschool Groningen
Vera van Stokkom
Docent-onderzoeker Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Harry Vogel
Docent Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland

Cursussen MOA/Inholland

MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek A

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het MOA/NIMA examen Sensorisch onderzoeker A.

MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek B

Deze zesdaagse cursus is bestemd voor mensen die enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het MOA/NIMA-examen Sensorisch onderzoeker B.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole

Tijdens deze cursus van 2,5 dag leer je van alles over hoe sensorisch onderzoek kan worden ingezet bij kwaliteitscontrole.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Marketing

Deze cursus van 3 dagen gaat aan de hand van een casus in op het raakvlak tussen marketing en sensorisch onderzoek.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling

Productontwikkeling en vooral herformulering (bijvoorbeeld suikerreductie) speelt in veel voedingsmiddelenbedrijven een belangrijke rol. Tijdens deze cursus van 2,5 dag wordt de toepassing van sensorisch onderzoek bij productontwikkeling behandeld.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.