Kwalitatief of kwantitatief gegeven

De uitkomst van een meting van een kenmerk, noemt men een gegeven. Het gegeven kan kwalitatief dan wel kwantitatief van aard zijn. Een kwalitatief gegeven is een woord, een zin of een stuk uitgesproken of neergeschreven tekst. Een kwantitatief gegeven is een getal.
 
Een kwantitatief gegeven kan verwijzen naar een antwoord dat door de respondent genoemd is uit een (beperkte) lijst met mogelijkheden. De antwoordmogelijkheden worden door de onderzoeker vaak gecodeerd (bijvoorbeeld: 1 = zeer goed, 2 = goed, 3 = normaal, 4 = slecht, 5 = zeer slecht) en dat gegeven wordt opgeslagen in een databestand. De onderzoeker kan het antwoord in het gegevensbestand dus opnemen als een getal of als een woord. Dit is stof voor een spraakverwarring: is het nu een kwantitatief of een kwalitatief gegeven? Als het antwoord opgeslagen wordt als een getal dan is het feitelijk een kwantitatief gegeven, als het opgeslagen wordt in letters is het feitelijk een kwalitatief gegeven.
 
Maar nu het volgende: als men naar de leeftijd van de respondent vraagt, dan levert dat een getal op. Dit antwoord kan ook in letters worden opgeschreven (bijvoorbeeld 10 als tien, en 89 als negenentachtig) en daarmee is het dus eigenlijk een kwalitatief gegeven. Dit voorbeeld maakt iets duidelijk: elk kwantitatief gegeven is ook op te schrijven als een kwalitatief gegeven, maar elk kwalitatief gegeven is niet op te schrijven als een kwantitatief gegeven. Als men een kwalitatief gegeven codeert als een kwantitatief gegeven, dan gaat dat meestal gepaard met informatieverlies (reductie) en heeft men een codeboek nodig om te weten waar die getallen voor staan.
 
Voor het analyseren van kwantitatieve gegevens gebruikt men statistische methoden. Welke analyses toegepast mogen worden, is afhankelijk van het niveau van de variabele (het soort getallenreeks). Voorwaarde is wel dat er voldoende onderzoekseenheden zijn. Zijn er onvoldoende onderzoekseenheden, dan kan men beter de gegevens analyseren met kwalitatieve technieken.
 
Men kan het ook nog anders bekijken. Kwalitatieve gegevens worden verzameld met open vragen en kwantitatieve gegevens worden verzameld met gesloten vragen. De gegevens uit de open vragen worden geanalyseerd met kwalitatieve technieken en de gegevens uit de gesloten vragen worden geanalyseerd met statistiek (onder de voorwaarde dat er voldoende eenheden zijn om de statistische procedures toe te mogen passen).
 
Dat men een kwantitatief gegeven heeft, betekent niet automatisch dat men een kwantitatief onderzoek verricht. Voor het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek let men op heel andere kenmerken.

Copyrights

© Foeke van der Zee / BMOOO - Woordenboek onderzoek, methodologie en statistiek

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.