MOA Ombudsman

ombudsmanMOA  stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het marktonderzoek en de daarbij betrokken personen, bedrijven en instellingen. Om dat zoveel mogelijk te waarborgen kan men zich in verband met klachten of geschillen wenden tot de Ombudsman MOA wanneer het gaat om klachten tegen personen, bedrijven en instellingen die geen lid zijn van de MOA. Klachten tegen leden van de MOA zelf vallen onder de jurisdictie van de Raad van Toezicht MOA en de Geschillencommissie MOA. 

De Ombudsman kan gevraagd of ongevraagd een onderzoek instellen naar de kwaliteit van uitgevoerd marktonderzoek en/of naar de vraag of – kort gezegd – bij de uitvoering van marktonderzoek behoorlijk is gehandeld indien dat in het belang is van het marktonderzoek in het algemeen. Dit belang wordt groter naarmate het mogelijk is te komen tot aanwijzingen en richtlijnen met een bredere toepassing binnen de branche en een visie op toekomstige ontwikkelingen. 

Ombudsman - vacature

De MOA is op zoek naar een Ombudsman (voorzitter). Heeft u interesse neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Commissie Ombudsman

De MOA is ook op zoek naar leden voor deze commissie. Heeft u interesse neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het oordeel van de Ombudsman moet worden gezien als een opinie of een aanbeveling en derhalve niet als een uitspraak met een tuchtrechtelijke sanctie of een civielrechtelijk gevolg. 

De Ombudsman laat zich bijstaan door de Commissie Ombudsman MOA waarvan de Ombudsman ook lid is. Leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van de MOA.  

De Ombudsman kan gevraagd of ongevraagd ter bevordering van de kwaliteit en/of de goede naam van het Marktonderzoek in het algemeen onderzoek doen naar:

  • de kwaliteit van uitgevoerd Marktonderzoek 
  • enig handelen of nalaten in het kader van uitgevoerd Marktonderzoek dat een behoorlijk opdrachtgever of opdrachtnemer niet betaamt.  

De Ombudsman zal, voordat hij in een onderzoek een oordeel geeft of aanbeveling doet, de betrokken partij(en) in de gelegenheid stellen hun standpunt te formuleren en toe te lichten.  

Indien de Ombudsman handelt op verzoek van een derde zal de Ombudsman bij het instellen van een onderzoek of het indienen van een klacht bij de Raad van Toezicht, dan wel het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie MOA ambtshalve handelen. Indien en voor zover de bewuste derde bij het verdere verloop van het onderzoek of bij de besluitvorming over het indienen van een klacht, dan wel het aanhangig maken van een geschil, wordt betrokken, zal de Ombudsman steeds hoor en wederhoor toepassen. 

De Ombudsman beperkt zich tot het uitspreken van een oordeel en het doen van aanbevelingen, zulks met inachtneming van de binnen de branche van het Marktonderzoek gangbare geschreven en ongeschreven normen inzake de kwaliteit, zoals onder andere laatstelijk blijkend uit ISO 20252 en ISO 26362, zoals opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC225, Markt-, Opinie- en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek.

Uitspraken van de Ombudsman zijn openbaar. Dit kan op de volgende wijze gestalte krijgen:

  • Plaatsen van de uitspraak op de MOA Website. 
  • Opnemen van de uitspraak in de MOA Newsflash
  • Plaatsing van een artikel/advertorial in de Clou
  • Doen uitgaan van een algemeen persbericht (ANP). 

Het MOA bestuur bepaalt, in overleg met de Ombudsman, op welke wijze de uitspraak openbaar gemaakt wordt. 

Teneinde de voortgang in de procedure te bevorderen is voor iedere fase in de klachtenbehandeling een tijdsduur van 14 dagen beschikbaar. Indien men niet reageert op een verzoek, wordt aangenomen dat de klager/beklaagde het dan wel volledig eens is met het gestelde, dan wel niet mee wenst te werken aan het onderzoek. In deze gevallen veronderstelt de commissie een instemming. 

 

Word Ombudsman of lid van de commissie!

Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T 020 5810 718

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

MOA biedt u een uitgebreid platform om te adverteren en/of een event te sponsoren. 
Schrijf je in voor nieuws, updates en speciale aanbiedingen

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.