Sectie Selectiebureaus

De MOA-expertise bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeftes, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. MOA stelt zich als primair doel haar leden en partners te informeren over de laatste ontwikkelingen in de markt, te inspireren en het kennisniveau te verhogen.

MOA heeft een belangrijke netwerkfunctie, waarbij verbinden, kennis maken en kennis delen centraal staan. Daarnaast levert MOA een bijdrage aan de verdere professionalisering en zichtbaarheid van het Insights, Onderzoek en Analytics vakgebied. In het verlengde hiervan behartigt MOA de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek.

Softwarereview400x700

 

Bij de sectie Selectiebureaus van de MOA, zijn alle zelfstandig ondernemende kwalitatief hoogwaardige Selectiebureaus voor werving en selectie van respondenten voor kwalitatief onderzoek aangesloten. De aangesloten leden beschikken over diverse specialiteiten en kwaliteiten. Zo vormt deze relatief kleine sectie een prima fundering met deskundige specialisten voor de uitvoering van kwalitatief onderzoek.

MOA leden van de sectie Selectiebureaus hebben als doel opdrachtgevers te ondersteunen bij het nemen van gefundeerde beslissingen in diverse trajecten van de marketingprocessen.

Selectiebureaus kunnen ondersteuning bieden op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Online communities
 • User experience op locatie of online
 • Go shopping
 • Op stap met de consument
 • Thuis bij de consument
 • Participanten voor Co-creation
 • Crowdsourcing activities

Daarnaast bieden selectiebureaus hun services aan voor bijvoorbeeld:

 • Het regelen van incentives
 • Het aanbieden van een online researchomgeving
 • Panelleden voor online onderzoek
 • Werkplekgesprekken
 • Business to business
 • Business-to consumer
 • Locaties voor onderzoek, etc.

Een optimaal landelijke dekking is door de MOA-sectie als geheel gegarandeerd.

Bestuur

 • Judith Horn
 • Paulien Ulbrich

Lid worden van deze sectie?

Doelstellingen van de Sectie:

1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Omdat het werk van Selectiebureaus vaak meer bekendheid verdient geeft de sectie in diverse publicaties regelmatig een uitgebreider uitleg over het selectievak en de aanwezige beroepsvaardigheden. De sectie behartigt de belangen van alle participanten aan onderzoek en vertegenwoordigt uiteraard de belangen van de opdrachtgevers.De sectieleden zijn sterk in het benaderen van elk denkbare doelgroep. Ook de doelgroepen die om extra persoonlijke aandacht vragen. Denk aan specifieke patiëntengroepen of aan respondenten die lastig uit reguliere klantenpanels zijn te selecteren. De leden benaderen elke respondent heel persoonlijk waardoor ze drempels overwinnen, waar veel bedrijven vaker moeite mee hebben. De specifieke werkwijze en jarenlange ervaring van de onderscheiden sectieleden levert zeer betrokken participanten voor onderzoek op.
2. Platform- en netwerkfunctie
Zo makkelijk als wij in het digitale tijdperk enorme hoeveelheden informatie verzamelen, zo ingewikkeld zijn sommige vragen die binnen alle geledingen leven.
Ook de Selectiebureaus die zich bezig houden met werving en selectie van participanten voor onderzoek worden voor die compleet nieuwe uitdagingen gesteld. Denk aan:

 • De opkomst van Social media
 • Nieuwe methoden van onderzoek zoals crowdsourcing en co-creation
 • Online panels
 • Research Communities of MROC’s
 • Big Data

Een veranderende kijk op de beweegredenen die tot aanschaf van producten leidt en die onderliggend spelen bij beslissingen die consumenten maken.

Binnen de MOA zijn er diverse functionaliteiten waar ook de Selectiebureaus dankbaar gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan de digitale bedrijvengids, de Expertise Sessies, MOAcademy's en de mogelijkheden om diverse netwerkbijeenkomsten binnen de branche bij te wonen.
3. Kennis delen
In een snel veranderende omgeving is kennis delen essentieel. Er worden compleet andere eisen gesteld aan de invulling van taken en het vereiste kennisniveau. Daarom maakt de sectie zich sterk om haar kennisniveau permanent op peil te houden en in een gezamenlijk belang met elkaar op collegiale wijze samen te werken. De SBK leden volgen regelmatig workshops van de MOAcademy. Naast algemene vakinhoudelijke workshops organiseert de sectie ook, op eigen initiatief, informatieve bijeenkomsten om deze kennis uit te wisselen en te delen. Het versterkt hiermee de positie van deze sectie optimaal.
4. Tot slot
Lid zijn van de beroepsvereniging MOA levert de SBK veel op. Het draagt bij aan de professionaliteit van het vakgebied en aan de ontwikkeling van de leden die daarin werken.
Daarom ondertekent elk aangesloten Selectiebureau de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, die door het College Bescherming Persoonsgegevens van een goedkeurende verklaring is voorzien en gepubliceerd is in de Staatscourant 2010, nummer 9866.

Support

Het MOA Expertise Center kent een aantal expertteams die u op diverse kerngebieden kunnen adviseren en begeleiden.
Wilt u meer informatie over het MOA Expertise Center? Neem contact op via onderstaande button.

De expertteams staan onder leiding van: 

Tom Wilms

Tom Wilms

Team Datamanagement

Alexander Singewald

Alexander Singewald

Team Privacy, Legal & Integriteit

Joost Drieman

Joost Drieman

Team Competence

Sjoerd Koornstra

Sjoerd Koornstra

Team Insights Management

Ed van Eunen

Ed van Eunen

Team Datakwaliteit

Rob de Leur

Rob de Leur

Team Databeveiliging

Voor leden van de sectie Toeleveranciers en Selectiebureaus heeft de MOA het volgende te bieden:

Netwerken

Het MOA Expertise Center biedt haar leden diverse gelegenheden om te netwerken via ledengroepen, events en bijeenkomsten.

Expertise sessies

Expertise sessies zijn kleinschalige, interactieve bijeenkomsten rond een actueel thema met relevante sprekers, die iedere derde vrijdag van de maand plaatsvinden op kantoor van de MOA. Maximum aantal deelnemers bedraagt 20 personen. 

Young Researchers SMART

SMART staat letterlijk voor Starting Marketing And Research Talents. Het is een ontmoetingsplaats voor startende talenten op het gebied van marketing en research, actieve en enthousiaste gebruikers (product managers, brand managers, onderzoekers aan de bedrijfszijde, etc) en leveranciers (onderzoekers aan de bureauzijde, etc) van marketing informatie en marketing insights.

SMART organiseert 1 x per jaar een congres, SMARTUp bijeenkomsten en heeft een eigen website

Expertise

Permanente Educatie met MIJN MOA

Voor bedrijven

Laat je medewerkers deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma en word MOA Qualified Partner!

Bureaus die het belangrijk vinden om hun medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen kunnen deelnemen aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma. Wanneer medewerkers voldoende PE-punten behalen en een MOA-bedrijfslidmaatschap aanwezig is, wordt het bureau gekwalificeerd als MOA Qualified Partner (QP). Zonder MOA-bedrijfslidmaatschap is het uiteraard ook mogelijk om de medewerkers te laten deelnemen aan het PE-programma. Het bedrijf kan dan alleen niet worden gecertificeerd.

Voor personen

Registreer je PE-punten in ‘MijnMOA’ en word MOA Qualified Insights Professional!

Deelname aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma staat open voor iedere professional met een HBO en/of WO-opleiding met minimaal 3 jaar ervaring in het werkveld van Marketing Insights, Onderzoek of Analytics. Heb je voldoende punten verzameld en voldoe je aan de toelatingscriteria, dan kom je in aanmerking voor de titel van MOA Qualified Insights Professional (QIP).

Naar MIJN MOA

Heeft uw onderzoeksorganisatie een MOA-bedrijfslidmaatschap, dan krijgt u automatisch toegang tot het MOA PE programma. U ontvangt inloggegevens voor het bedrijfs PE-overzicht “Mijn MOA”.

Neem je deel aan activiteiten van de MOA, dan word je automatisch opgenomen in het MOA Permanente Educatie programma. Je ontvangt inloggegevens voor jouw persoonlijke permanente educatie omgeving “Mijn MOA”.

Trainen

Workshops MOAcademy

De MOAcademy is een dynamisch kennisplatform. Binnen de MOAcademy behandelen we alle actuele thema’s van het vakgebied in praktische workshops van één dag. 

Incompany training

Vrijwel alle workshops die MOA in het kader van de MOAcademy aanbiedt, kunnen ook incompany worden gegeven. De incompany trainingen zijn maatwerk. 

Leergangen

Modulair opgebouwde leergang Marktonderzoek en leergang R. Bekijk de MOAgenda voor het actuele aanbod. 

Microlaunch Online Simulation Game

Uniek online trainingsprogramma voor HBO-studenten voor het verkrijgen van insights bij het ontwerpen, ontwikkelen, en op de markt brengen van een nieuw merk. 

Opleiding Face-to-face interviewers

Deze e-learning module voor het vak van interviewer hoopt de MOA de kwaliteit van het veldwerk een positieve stimulans te geven.

Sensorisch onderzoek opleiding A

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A.

Sensorisch onderzoek opleiding B

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker B.

Permanente Educatie

Als HR-afdeling kun je de permanente educatie van collega's volgen via het PE system van het MOA Expertise Center.

Monitor je eigen opleidingstraject via MijnMOA

Certificeren

MOA Insights A-certificaat
Om het MOA Insights A-certificaat te halen dienen studenten het examen van de Micolaunch Online Simulation Game succesvol af te ronden.
MOA Qualified Partner
Bureaus die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie Programma ontvangen een certificaat als zij de status van MOA Qualified Partner hebben bereikt. 
MOA Qualified Insights Professional
Medewerkers die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma ontvangen een certificaat wanneer zij de status van Qualified Insights Professional hebben behaald. 
ISO certificering door Stichting Toetsingsbureau KCC

KCC is een aan de MOA gelieerde organisatie die ISO-toetsingen bij marktonderzoekbureaus uitvoert. 

Fair Data
Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Blijf op de hoogte van MOA nieuws en activiteiten

* Verplichte veld(en)
Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.