a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Recipes tagged with: Woordenboek

Telefonisch interview

Telefonisch interview

Het telefonisch interview is een vorm van ondervragen waarbij een (groot) aantal assistenten van de onderzoeker een (groot) aantal mensen ondervraagt.
Toetstheorema van Fisher

Toetstheorema van Fisher

Het toetstheorema van Fisher is een procedure om de statistische kans te berekenen dat een kenmerk gemiddeld genomen van 0 verschilt.
Toetstheorema van Neyman - Pearson

Toetstheorema van Neyman - Pearson

Het toetstheorema van Neyman-Pearson is een procedure om na te gaan of een statistische uitkomst voldoende gewicht heeft om daar harde conclusies aan te verbinden.
Uitval

Uitval

Er zijn diverse vormen van uitval, dat wil zeggen niet mee willen of kunnen doen aan een onderzoek. Uitval is niet erg, zolang het maar niet selectief is.
Validiteit

Validiteit

Validiteit is de mate waarin een bewering / een uitspraak / een meting valide is, dat wil zeggen niet mank gaat.
Variabele

Variabele

Een variabele is een kenmerk dat kan variëren, dat wil zeggen meerdere waarden kan aannemen (want anders zou het een constante zijn).
Veldonderzoek

Veldonderzoek

Veldonderzoek omvat al die vormen van onderzoek waarbij de gegevens in het veld (rechtstreeks en onder alledaagse omstandigheden) worden verzameld.
Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek is een manier van onderzoek waarbij de onderzoeker twee (of meer) groepen of situaties met elkaar vergelijkt.
Verklarend onderzoek

Verklarend onderzoek

Verklarend onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een bepaald gebeuren een goede verklaring is voor een bepaalde verandering.
Vraag- en probleemstelling

Vraag- en probleemstelling

Een probleemstelling van een onderzoek heeft altijd betrekking op een handelingsprobleem en de vraagstelling duidt altijd op een kennistekort.
Vraagstelling; Eisen aan de vraagstelling

Vraagstelling; Eisen aan de vraagstelling

Alleen op een goede vraagstelling is een correct antwoord mogelijk maar een garantie is er niet. Een goed antwoord op een slechte vraag is onmogelijk.
Vragen (typen)

Vragen (typen)

Wie een vraag stelt, verwacht (meestal) ook een antwoord. Welk antwoord je wilt hebben, is afhankelijk van hoe je de vraag stelt.
Vragenlijst

Vragenlijst

Het maken van goede vragenlijst is een kunst op zicht. Naast kennis over het onderwerp moet men ook taalkundig goed onderlegd zijn en een goed inlevingsvermogen hebben.
Weging / wegen

Weging / wegen

Weging is een rekenkundige manier om van verschillende groepen uit een populatie die niet evenredig vertegenwoordigd zijn, toch een algemeen gemiddelde te berekenen.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.