Telefonisch interview

Met de verbreiding van de telefoon in de jaren '60 van de vorige eeuw kwam ook het telefonisch onderzoek in zicht. De dichtheid van het aantal aansluitpunten zorgde ervoor dat er een voldoende representatieve respons kon zijn. Momenteel heeft bijna elk huishouden een vaste telefoonaansluiting zodat er meestal wel een representatieve steekproef te trekken is. Momenteel lijkt het verkrijgen van een representatieve respons via telefonisch onderzoek in gevaar te komen. Steeds meer mensen hebben een geheim telefoonnummer, of alleen nog maar een mobiele telefoonaansluiting. Ook zijn er steeds meer mensen die zich vrijwaren van telefonisch onderzoek door dit te melden bij "Infofilter".

Het telefonisch interviewen van personen is relatief gemakkelijk. Men belt een aantal telefoonnummers af en van de mensen die opnemen is er bijna altijd wel een aantal bereid om aan het onderzoek deel te nemen. Mensen die zich aangemeld hebben om gevrijwaard te worden van telefonisch onderzoek, mogen niet gebeld worden. De onderzoeksbureaus die zich aangesloten hebben bij het MOA hebben zich aan deze beroepscode te houden.

Het telefonisch interviewen van mensen heeft onmiskenbaar een aantal voordelen. Zeker als de computer als ondersteunend middel wordt gebruikt. Men kan de computer zodanig programmeren dat deze een telefoonnummer kiest uit een selectiebestand, naar dat nummer belt en als de telefoon overgaat schakelt het de verbinding door naar de interviewer. Bij de interviewer verschijnt de begintekst op het scherm, en als de persoon mee wil werken verschijnen de vragen. De interviewer leest de vraag voor en vaak ook de antwoordalternatieven en noteert het antwoord van de respondent door deze met een knop aan te klikken. De gegevens worden aan het eind van het gesprek weggeschreven in het bestand met de antwoorden van de respondenten. Kortom, bij voldoende ondersteuning van de techniek is het ondervragen erg gemakkelijk.
      

Nog een voordeel is dat de onderzoeker veel assistenten aan kan stellen. Daardoor kan het  veldwerk in korte tijd worden voltooid. Het is ook mogelijk dat de onderzoeker steekproefgewijs meeluistert met de interviewers zodat hij na kan gaan of ze zich aan de instructie houden. Door aan het antwoorden-bestand een programma te koppelen die de statistieken per vraag bijhoudt, zijn ook de antwoordpercentages tussentijds te bekijken.

      

Tevens is het mogelijk om de respons in de gaten te houden, zodat er steeds een totaalbeeld is en men vast kan stellen of de respons op bepaalde aspecten nog representatief is. Mochten er afwijkingen ontstaan, dan kan daar snel voor gecorrigeerd worden.

Een nadeel van telefonisch interviewen is dat men huishoudens of consumenten alleen kan bellen tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Bellen buiten deze tijden geeft mogelijk een verkeerd beeld: overdag treft de interviewer vooral ouden van dagen, werklozen, en voltijds huisvrouwen, en 's avonds zijn vele werknemers met hun hobby bezig, zijn ze op visite of hebben ze visite.
      

Een ander nadeel is dat door het beperkte aantal vragen men niet erg diep kan doorvragen. Er kan met deze methode dus wel snel een breed publiek bereikt worden, maar mogelijk levert dat een oppervlakkig beeld op dat snel kan veranderen omdat men de diepere achtergronden niet kent.
      

Een derde nadeel is dat de interviewer de antwoorden van de respondent moet noteren. Dit vormt een extra bron voor storing (dit noemt men ook wel ruis of bias) in de meting. Als de respondent twijfelt tussen alternatief 2 en 3, dan kan de interviewer beslissen dat het toch iets meer 2 is, dat alternatief aankruisen en vervolgens doorgaan met de volgende vraag, terwijl de ondervraagde nog steeds twijfelt of hij alternatief 2 of juist alternatief 3 zal kiezen.

Copyrights

© Foeke van der Zee / BMOOO - Woordenboek onderzoek, methodologie en statistiek

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.