a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Woorden

Marktonderzoek woorden

Operationaliseren

Operationaliseren

De manier waarop de kenmerken worden gemeten, noemen we operationaliseren.
Operationaliseren

Operationaliseren

De manier waarop de kenmerken worden gemeten, noemen we operationaliseren.
Oversampelen

Oversampelen

Oversampelen is opzettelijk meer personen (uit een deel van de populatie) vragen aan een onderzoek deel te nemen in de hoop dat er uiteindelijk voldoende zijn die daadwerkelijk meedoen.
Overschrijven

Overschrijven

Overschrijven is het indirect waarnemen van de empirie door de gegevens uit een bron over te nemen.
Panels

Panels

Een panel is een afspiegeling van de populatie waarvan de leden een oordeel uit mogen spreken over een product, dienst of idee.
Probleem- en vraagstelling

Probleem- en vraagstelling

Protocolanalyse is een methode om geschreven teksten te analyseren.
Randomiseren / (at) random

Randomiseren / (at) random

Randomiseren is het volstrekt willekeurig (at random) verdelen van proefpersonen over de groepen in een experimenteel onderzoek.
Reductie

Reductie

In de methodologie van onderzoek is reductie een term waarmee aangegeven wordt dat het niet mogelijk is om de empirie volledig te beschrijven en men daardoor genoodzaakt is aspecten weg te laten.
Regressieanalyse (multipele regressie)

Regressieanalyse (multipele regressie)

Multipele regressieanalyse is nagaan welke kenmerken en in welke mate deze kenmerken van invloed zijn op een uitkomst.
Regressieanalyse (univariate regressie)

Regressieanalyse (univariate regressie)

Univariate regressieanalyse levert een lijn op waarmee men aan kan geven wat waarschijnlijk de score op een kenmerk zal zijn als men de score op een ander kenmerk weet.
Respons

Respons

De respons is dat deel van de leden van een populatie waarvan de gegevens uiteindelijk in een database zijn opgeslagen en voor analyse zullen worden gebruikt.
Riro-effect

Riro-effect

Riro-effecten (riro = rubbish in rubbish out) of gigo-effecten (garbage in garbage out) zijn het gevolg van ondeugdelijke meetinstrumenten.
Samengestelde variabele

Samengestelde variabele

Een samengestelde variabele is een totaalscore die opgebouwd is uit een aantal deelscores.
Scheefheid

Scheefheid

Het gemiddelde hoort (ongeveer) in het midden van een analoge verdeling te liggen. De mate waarin het gemiddelde niet in het midden ligt, noemt men de scheefheid van de verdeling.
Schriftelijk onderzoek

Schriftelijk onderzoek

Schriftelijke onderzoek is een vragenlijst op papier naar mensen toe sturen zodat zij thuis (of op kantoor) de vragen kunnen beantwoorden.
<<  2 3 4 5 6 [78 9  >>  

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.