a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Woorden

Marktonderzoek woorden

Schriftelijke enquête

Schriftelijke enquête

De schriftelijke enquête is vooral handig als mensen zelf de vragen kunnen en willen beantwoorden.
Schriftelijke enquête

Schriftelijke enquête

De schriftelijke enquête is vooral handig als mensen zelf de vragen kunnen en willen beantwoorden.
Simulatie-onderzoek

Simulatie-onderzoek

Simulatie-onderzoek zijn al die vormen van onderzoek waarbij de gegevens in een nagebootste (dus fictieve) empirie zijn verzameld.
Simulatieonderzoek

Simulatieonderzoek

Al die vormen van onderzoek waarbij de gegevens in een nagebootste (dus fictieve) empirie zijn of worden verzameld, noemt men simulatieonderzoek.
Spearman rangcorrelatie

Spearman rangcorrelatie

De Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt is een maat voor samenhang voor variabelen op ordinaal niveau.
Telefonisch interview

Telefonisch interview

Het telefonisch interview is een vorm van ondervragen waarbij een (groot) aantal assistenten van de onderzoeker een (groot) aantal mensen ondervraagt.
Toetstheorema van Fisher

Toetstheorema van Fisher

Het toetstheorema van Fisher is een procedure om de statistische kans te berekenen dat een kenmerk gemiddeld genomen van 0 verschilt.
Uitval

Uitval

Er zijn diverse vormen van uitval, dat wil zeggen niet mee willen of kunnen doen aan een onderzoek. Uitval is niet erg, zolang het maar niet selectief is.
Validiteit

Validiteit

Validiteit is de mate waarin een bewering / een uitspraak / een meting valide is, dat wil zeggen niet mank gaat.
Variabele

Variabele

Een variabele is een kenmerk dat kan variëren, dat wil zeggen meerdere waarden kan aannemen (want anders zou het een constante zijn).
Veldonderzoek

Veldonderzoek

Veldonderzoek omvat al die vormen van onderzoek waarbij de gegevens in het veld (rechtstreeks en onder alledaagse omstandigheden) worden verzameld.
Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek is een manier van onderzoek waarbij de onderzoeker twee (of meer) groepen of situaties met elkaar vergelijkt.
Verklarend onderzoek

Verklarend onderzoek

Verklarend onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een bepaald gebeuren een goede verklaring is voor een bepaalde verandering.
Voorkomen van non-respons

Voorkomen van non-respons

Er zijn vele redenen om niet mee te doen aan een onderzoek. Als je die redenen weet, kun je ook maatregelen nemen om ze te omzeilen.
Vraag- en probleemstelling

Vraag- en probleemstelling

Een probleemstelling van een onderzoek heeft altijd betrekking op een handelingsprobleem en de vraagstelling duidt altijd op een kennistekort.
<<  3 4 5 6 7 [89  >>  

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.