MOA - Richtlijn 1,5 meter marktonderzoek

MOA-Richtlijn 1,5 meter marktonderzoek

Face-to-face onderzoek weer mogelijk met MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek

De versoepeling van de coronamaatregelen per 11 mei betekent dat face-to-face onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, weer mogelijk is. Met een pakket voorzorgsmaatregelen, om besmetting te voorkomen, kunnen de onderzoek- en selectiebureaus weer respondenten uitnodigen en bezoeken. De richtlijn geeft handvatten voor het face-to-face onderzoek proces van selectie, ontvangst tot en met uitvoering van het marktonderzoek. Hiermee is face-to-face onderzoek weer goed mogelijk.

Het primaire doel van de richtlijn is het bieden van houvast aan onderzoekers, interviewers, respondenten en opdrachtgevers, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen bij het uitvoeren van-, deelnemen aan- en opdracht geven tot face-to-face marktonderzoek in alle verschijningsvormen. Tegelijkertijd moet deze richtlijn de kwaliteit van face-to-face marktonderzoek borgen.

De richtlijn is geen strak, vaststaand protocol waar de bureaus die dit type onderzoek uitvoeren zich aan moeten houden. Onderzoekers en locaties zullen uiteindelijk zelf invulling moeten geven aan de uitvoering van deze richtlijn en die invulling is afhankelijk van de specifieke situatie op een locatie of juist daarbuiten. De RIVM-richtlijnen zijn daarbij altijd leidend.

Onderschrijf de MOA-richtlijn

MOA-leden die de richtlijn onderschrijven kunnen zich nu aanmelden voor het speciale register op deze pagina. Zij ontvangen bovendien het beeldmerk ‘1,5 meter marktonderzoek’ om te laten zien dat zij de MOA-richtlijn en de RIVM-richtlijnen volgen in hun dagelijkse praktijk.

Ja, ik onderschrijf de MOA-richtlijn

Totstandkoming richtlijn

Deze richtlijn is opgesteld in overleg met de MOA Taskforce 1,5 meter onderzoek. Hierin zaten diverse belanghebbenden uit de face-to-face marktonderzoekspraktijk, van zowel opdrachtgeverszijde als van bureauzijde.

Deze richtlijn zal worden aangepast als specifieke situaties daarom vragen. Middels een speciale commissie zal de MOA deze 1,5 meter richtlijn actualiseren in het geval de lockdown op relevante onderdelen verder wordt versoepeld of weer wordt geïntensiveerd.

NB. Registratie voor dit register exclusief beschikbaar voor MOA-leden. Nog geen lid, maar wel graag deelnemen? Wij nemen graag contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Word lid van de MOA

Deze bureaus onderschrijven de richtlijn al

Ja, ik onderschrijf de MOA-richtlijn

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Lees verder

Model verzoek bijzonder uitstel van betaling

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Betreft:            Bijzonder uitstel van betaling in verband met uitbraak van Coronavirus voor……., BSN ….. respectievelijk …………….B.V., RSIN …….

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u namens bovengenoemde ondernemer / vennootschap* om bijzonder uitstel van betaling. De ondernemer / vennootschap * is in betalingsproblemen gekomen door de uitbraak van het Coronavirus. Het bijzonder uitstel wordt gevraagd voor de volgende, aan de ondernemer / vennootschap* opgelegde aanslagen respectievelijk naheffingsaanslagen:

Inkomstenbelasting:
aanslagnummer:
jaar:
bedrag van de aanslag:
dagtekening:
vervaldatum:

Vennootschapsbelasting
aanslagnummer:
jaar:
bedrag van de aanslag:
dagtekening:
vervaldatum:

Loonheffingen
aanslagnummer:
maand en jaar:
bedrag van de aanslag:
dagtekening:
vervaldatum:

Omzetbelasting
aanslagnummer:
maand en jaar:
bedrag van de aanslag:
dagtekening:
vervaldatum:

De betalingsproblemen zullen naar verwachting van tijdelijke aard zijn. Het bijzonder uitstel wordt vooralsnog gevraagd voor een periode van drie maanden na genoemde vervaldatum / vervaldata *. Mocht meer uitstel nodig zijn dan de verzochte drie maanden zal aanvullende informatie (en eventuele deskundigenverklaring) zo spoedig mogelijk worden aangeleverd.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging.

Hoogachtend,

……

Toelichting

Naar de huidige stand van berichtgeving dient niet eerder om bijzonder uitstel te worden gevraagd dan nadat de (naheffings-)aanslagen zijn ontvangen. Je dient per ondernemer apart en per rechtspersoon apart om bijzonder uitstel te verzoeken. Het is geen probleem om in een verzoek om uitstel te verzoeken voor meerdere aanslagen, mits deze op dat moment al zijn opgelegd. Alleen dan kan de Belastingdienst het verzoek matchen met de opgelegde aanslagen.

Let op!

Dit verzoek houdt geen melding betalingsonmacht in. Heeft het verzoek betrekking op naheffingsaanslagen loonheffingen en/of omzetbelasting opgelegd aan een bv, dan dient uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de loonheffing en/of omzetbelasting had moeten worden afgedragen, de betalingsonmacht te worden gemeld. Tot heden is er namens de Belastingdienst officieel nog geen ontheffing verleend van deze meldingsplicht. De melding is vormvrij maar dient wel schriftelijk te geschieden. De termijn hiervoor verloopt dus eerder dan de termijn waarop je voor je cliënt uitstel van betaling moet aanvragen.

Klik hier voor een standaardformulier van de Belastingdienst voor de melding van de betalingsonmacht.

Toeleveranciers

Toeleveranciers 

De MOA-expertise bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeftes, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. MOA stelt zich als primair doel haar leden en partners te informeren over de laatste ontwikkelingen in de markt, te inspireren en het kennisniveau te verhogen.

MOA heeft een belangrijke netwerkfunctie, waarbij verbinden, kennis maken en kennis delen centraal staan. Daarnaast levert MOA een bijdrage aan de verdere professionalisering en zichtbaarheid van het Insights, Onderzoek en Analytics vakgebied. In het verlengde hiervan behartigt MOA de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek.

MOA leden van de sectie Toeleveranciers hebben als doel opdrachtgevers te ondersteunen bij het nemen van gefundeerde beslissingen in diverse trajecten van de marketingprocessen.

 

Toeleveranciers zijn bedrijven die producten en diensten aanbieden aan bureaus of opdrachtgevers. Denk hierbij aan het programmeren van webenquêtes of het aanbieden van panelleden.

De gegevens van de aangesloten toeleveranciers vindt u in de digitale MOA Bedrijvengids.

Het bestuur bestaat uit: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De MOA heeft een software-review van data-integratie-tools voor data-analytics, visualisatie en dashboarding gepubiceerd. Het is een evaluatie van 13 softwareplatforms; een selectie van leveranciers die je vaak aantreft bij pitches rond insights- en marketinginformatiesystemen.

Inkijkexemplaar

Bestel de review nu in de MOA-Webshop!

Voor leden van de sectie Toeleveranciers en Selectiebureaus heeft de MOA het volgende te bieden:

Support

Het MOA Expertise Center kent een aantal expertteams die u op diverse kerngebieden kunnen adviseren en begeleiden.
Wilt u meer informatie over het MOA Expertise Center? Neem contact op via onderstaande button.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De expertteams staan onder leiding van: 

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Robert van Ossenbruggen

  Team Research & Analytics

 • Tom Wilms

  Tom Wilms

  Team Datamanagement

 • Alexander Singewald

  Alexander Singewald

  Team Privacy, Legal & Integriteit

 • Joost Drieman

  Joost Drieman

  Team Competence

 • Sjoerd Koornstra

  Sjoerd Koornstra

  Team Insights Management

 • Ed van Eunen

  Ed van Eunen

  Team Datakwaliteit

 • Rob de Leur

  Rob de Leur

  Team Databeveiliging

Voor leden van de sectie Toeleveranciers en Selectiebureaus heeft de MOA het volgende te bieden:

Netwerken

Het MOA Expertise Center biedt haar leden diverse gelegenheden om te netwerken via ledengroepen, events en bijeenkomsten.
 • Expertise sessies

  Expertise sessies zijn kleinschalige, interactieve bijeenkomsten rond een actueel thema met relevante sprekers, die iedere derde vrijdag van de maand plaatsvinden op kantoor van de MOA. Maximum aantal deelnemers bedraagt 20 personen. 

  Suggesties voor een onderwerp van een expertise sessie zijn van harte welkom bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Elke expertise sessie wordt afgesloten met een informele borrel.

  MOAgenda

 • Young Researchers SMART

  SMART staat letterlijk voor Starting Marketing And Research Talents. Het is een ontmoetingsplaats voor startende talenten op het gebied van marketing en research, actieve en enthousiaste gebruikers (product managers, brand managers, onderzoekers aan de bedrijfszijde, etc) en leveranciers (onderzoekers aan de bureauzijde, etc) van marketing informatie en marketing insights.

  SMART organiseert 1 x per jaar een congres, SMARTUp bijeenkomsten en heeft een eigen website

  MOAgenda

Medio september MOAwards 2020

Tijdens dit event worden de vakprijzen op het gebied van Marketing Insights, Onderzoek en Analytics uitgereikt, met als hoogtepunt de verkiezing van Bureau van het jaar.

Meer informatie

Expertise

Permanente Educatie met MIJN MOA

 • Voor bedrijven

  Laat je medewerkers deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma en word MOA Qualified Partner!

  Bureaus die het belangrijk vinden om hun medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen kunnen deelnemen aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma. Wanneer medewerkers voldoende PE-punten behalen en een MOA-bedrijfslidmaatschap aanwezig is, wordt het bureau gekwalificeerd als MOA Qualified Partner (QP). Zonder MOA-bedrijfslidmaatschap is het uiteraard ook mogelijk om de medewerkers te laten deelnemen aan het PE-programma. Het bedrijf kan dan alleen niet worden gecertificeerd.

  Meer informatie

 • Voor personen

  Registreer je PE-punten in ‘MijnMOA’ en word MOA Qualified Insights Professional!

  Deelname aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma staat open voor iedere professional met een HBO en/of WO-opleiding met minimaal 3 jaar ervaring in het werkveld van Marketing Insights, Onderzoek of Analytics. Heb je voldoende punten verzameld en voldoe je aan de toelatingscriteria, dan kom je in aanmerking voor de titel van MOA Qualified Insights Professional (QIP).

  Meer informatie

 • Naar MIJN MOA

  Heeft uw onderzoeksorganisatie een MOA-bedrijfslidmaatschap, dan krijgt u automatisch toegang tot het MOA PE programma. U ontvangt inloggegevens voor het bedrijfs PE-overzicht “Mijn MOA”.

  Neem je deel aan activiteiten van de MOA, dan word je automatisch opgenomen in het MOA Permanente Educatie programma. Je ontvangt inloggegevens voor jouw persoonlijke permanente educatie omgeving “Mijn MOA”.

  Meer informatie

Trainen

 • Opleiding Face-to-face interviewers

  Deze e-learning module voor het vak van interviewer hoopt de MOA de kwaliteit van het veldwerk een positieve stimulans te geven.

  Meer informatie

 • Microlaunch Online Simulation Game

  Uniek online trainingsprogramma voor HBO-studenten voor het verkrijgen van insights bij het ontwerpen, ontwikkelen, en op de markt brengen van een nieuw merk. 

  Meer informatie

 • Workshops MOAcademy

  De MOAcademy is een dynamisch kennisplatform. Binnen de MOAcademy behandelen we alle actuele thema’s van het vakgebied in praktische workshops van één dag. 

  Meer informatie

 • Incompany training

  Vrijwel alle workshops die MOA in het kader van de MOAcademy aanbiedt, kunnen ook incompany worden gegeven. De incompany trainingen zijn maatwerk. 

  Meer informatie

 • Leergangen

  Modulair opgebouwde leergang Marktonderzoek en leergang R. Bekijk de MOAgenda voor het actuele aanbod. 

  Meer informatie

 • Sensorisch onderzoek opleiding A

  Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A.

  Meer informatie

 • Sensorisch onderzoek opleiding B

  Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker B.

  Meer informatie

 • MOA Partners

  Meer informatie

 • Permanente Educatie

  Als HR-afdeling kun je de permanente educatie van collega's volgen via het PE system van het MOA Expertise Center.

  Monitor je eigen opleidingstraject via MijnMOA

  Meer informatie

Toetsen

Certificeren

 • MOA Insights A-certificaat

  Om het MOA Insights A-certificaat te halen dienen studenten het examen van de Micolaunch Online Simulation Game succesvol af te ronden.

  Lees verder

 • MOA Qualified Partner

  Bureaus die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie Programma ontvangen een certificaat als zij de status van MOA Qualified Partner hebben bereikt. 

  Lees verder

 • MOA Qualified Insights Professional

  Medewerkers die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma ontvangen een certificaat wanneer zij de status van Qualified Insights Professional hebben behaald. 

  Lees verder

 • ISO certificering door Stichting Toetsingsbureau KCC

  KCC is een aan de MOA gelieerde organisatie die ISO-toetsingen bij marktonderzoekbureaus uitvoert. 

  Lees verder

 • Fair Data

  Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

  Lees verder

Secties

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Lees verder

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.