Raad van Toezicht

Over welke klachten oordeelt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht neemt klachten in behandeling met betrekking tot leden terzake van enig handelen of nalaten die in strijd zijn met enige bepaling in de internationale ICC/ESOMAR Gedragscode voor Markt- en Sociaal- Wetenschappelijk Onderzoek of terzake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk opdrachtgever of opdrachtnemer in verband met de advisering over, respectievelijk uitvoering van marketing intelligence en/of markt- en beleidsonderzoek, hierna kortweg: “Markonderzoek”, niet betaamt.

Procedure Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft van de klacht kennis aan de betrokkene, alsmede, indien daarvoor naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Toezicht in het belang van het Marktonderzoek in het algemeen gegronde redenen zijn, aan het bestuur van de MOA.

Voor de behandeling van een klacht is een vergoeding verschuldigd van € 1.000,--. Voordat de Raad van Tucht een klacht in behandeling neemt, dient de klager het bedrag ad € 1.000,-- in depot te storten bij de MOA. Op de voet van artikel 5.2 wordt bepaald ten laste van welke partij de kosten van de behandeling van de klacht komen. 

Betrokkenen zijn gehouden om mee te werken aan de behandeling van de klacht. Bij gebreke daarvan kan de Raad van Toezicht daaraan de consequentie verbinden die hij geraden acht.

In artikel 4 van het Klachtenreglement staat vervolgens de gehele verdere procedure uitgewerkt.

 

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.