Beroepscommissie consumentenklachten

De MOA, VBO en VSO hebben een beroepscommissie voor onderzoek en statistiek, die eventuele klachten van respondenten behandelt in het geval er sprake zou zijn van het niet naleven de gedragscode door een onderzoeksbureau.

Klachten van Respondenten

De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek wordt herzien en ook de klachtenprocedure. Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Over welke klachten oordeelt de Beroepscommissie?

Indien een Consument/Respondent van mening is dat jegens hem in strijd met het bepaalde in de Gedragscode voor het marktonderzoek of in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (deWBP) is gehandeld, kan die consument bij de MOA een schriftelijke klacht indienen.

Procedure van de Beroepscommissie

Het secretariaat van de MOA zal het betreffende marktonderzoekbureau, lid van de MOA en tegen wie de klacht is ingediend, over de klacht informeren. 

Het MOA-lid dient binnen een termijn van acht weken na het indienen van de klacht schriftelijk te reageren. 

Indien het Geschil niet tot tevredenheid van de Consument - Respondent is opgelost of indien het MOA-lid niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, kan de Respondent het Geschil binnen veertien dagen na ontvangst van de reactie van het MOA-lid ofwel, bij gebreke van een reactie van het MOA-lid binnen veertien dagen na het verstrijken van de gestelde termijn, voorleggen aan de Beroepscommissie.

 

 

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.