Greyhounds Group

Aanleiding en achtergrond

Hoewel de MOA een relatief jonge vereniging is, is het vakgebied (markt-)onderzoek en marketingintelligence al wel sinds tientallen jaren goed georganiseerd. Onder dit vakgebied valt ook heel nadrukkelijk data-analyse en methoden en technieken. Vanaf de zeventiger jaren zijn onderzoekprofessionals lid van de MOA en haar rechtsvoorgangers, zoals de NVMI, de VMO en Uw Mening Telt.

Professionals die door de jaren heen een berg aan ervaringen en kennis hebben opgedaan, waar hun omgeving gretig van profiteert, tot dat men met pensioen gaat.Als onderzoekprofessionals met pensioen gaan, een andere richting op gaan binnen hun organisatie om daar hun kennis in te zetten, of om andere redenen niet meer direct met het vakgebied verbonden zijn, dan dreigt hun kennis en ervaring voor de branche verloren te gaan. Het betreft vaak mensen die met heel veel inzet ook het vakgebied en de beroepsverenigingen gediend hebben.

Ruim tien jaar geleden is het initiatief genomen om deze kennis en ervaring te bundelen en te behouden voor de branche door de oprichting van de Greyhounds Group, een geuzennaam. In de gesprekken destijds werd vastgesteld dat er behoefte bestond aan een ontmoetingsplek, zowel virtueel als fysiek.

Doelgroep/profiel

Leden van de Greyhounds Group zijn onderzoekprofessionals die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het leuk vinden, na het formele afscheid ervan, op informele wijze erbij betrokken te blijven, hechten aan een sociaal netwerk op hun vakgebied en die open staan hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan derden.
Daarnaast kan het profiel van de (potentiële) leden als volgt omschreven worden:
 • Men mag niet meer fulltime of parttime werkzaam zijn in het vakgebied marktonderzoek in de ruimste zin des woords. Het is wel toegestaan om op incidentele basis, al dan niet tegen vergoeding, betrokken te zijn bij het vak
 • Men is in het verleden minimaal 10 jaar aaneengesloten lid geweest van de MOA of één van haar rechtsvoorgangers
 • Men is 55 jaar of ouder
greyhounds2

Leden coördinatieteam:

Reinier Schaper

Voorzitter

Fred Bronner, lid

Lex Olivier, lid

Nico Zonneveld, lid

Greyhounds ledenlijst

 • Rolf Alker
 • Hans Bolwerk
 • Arie den Boon
 • Jim Boor
 • Fred Bronner
 • Henk Eising
 • Terry Häcker
 • Theodorus Hess
 • Jenny Josqui
 • Han Koppelaar
 • Erik de Kort
 • Janny Lok
 • Hans Lubberding
 • Ineke van Meel
 • Leendert van Meerem
 • Peter Neijens
 • Paul van Niekerk
 • Lex Olivier
 • Jan Oostveen
 • Reinier Schaper
 • Jan Schipper
 • Philip Todd
 • Jos Vervoort
 • Ted Vonk
 • Frans van Weeren
 • Peter Zegwaart
 • Age Zeldenthuis
 • Nico Zonneveld

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de MOA Greyhounds Group staat open voor oud-marktonderzoekers van zowel bureauzijde als van opdrachtgeverszijde. Daarbij zou het toegejuicht worden als er een zo goed mogelijke representatie is van deze twee groepen, respectievelijk van mannen en vrouwen.

De leden van de Greyhounds Group zijn volwaardig lid van de MOA, maar genieten een aantal specifieke voordelen boven de overige leden.

Zij krijgen gratis toegang tot de drie jaarlijkse hoogtepunten van de MOA, te weten:

 • de Nieuwjaarsreceptie in januari
 • een dag bezoek aan MIE (Marketing Insights Event) met lunch
 • de uitreiking van de MOAwards, inclusief BBQ, in juni

Daarnaast:

 • is er tweemaal per jaar een eigen Greyhoundsbijeenkomst met lunch, presentaties en borrel in Amsterdam.
 • ontvangen de leden

Er geldt geen maximum voor de omvang van de Greyhounds Group.
De bijdrage voor het lidmaatschap van de Greyhounds Group is te vinden op contributiepagina van de MOA. 
Potentiële leden melden zichzelf aan bij de MOA (zie hieronder bij ‘Contact’).

Coördinatie

Er wordt geen bestuur benoemd voor de Greyhounds Group. Er wordt gewerkt met een coördinatieteam, dat “de kar trekt”.

Het coördinatieteam bestaat uit:

 • Reinier Schaper, voorzitter
 • Fred Bronner, lid
 • Lex Olivier, lid
 • Nico Zonneveld, lid

Eigen initiatieven van deze groep zijn voor een goed functioneren van de gehele Greyhounds Group van groot belang. De periode, dat men in het coördinatieteam zitting neemt, wordt niet vastgelegd. Het coördinatieteam benadert vanuit de groep zelf eventuele opvolgers.
Het coördinatieteam onderhoudt de contacten met de MOA.
Het aanspreekpunt voor de inhoudelijke en financiële kant is de directeur van de MOA en voor het faciliteren van de Greyhounds Group is dat de officemanager van de MOA.

Het MOA-bureau zal 

 • ruimten en AV-apparatuur huren /catering (laten) verzorgen
 • digitale inschrijfmogelijkheden op de site voor de bijeenkomsten van de MOA en van de Greyhounds plaatsen
 • de communicatie met en ten behoeve van de groep verzorgen - dit met het oog op de mutaties in het ledenbestand, die in de MOA-Administratie worden bijgehouden.

Projecten

De projecten en initiatieven worden door de groep zelf bepaald.
Het coördinatieteam en/of de Greyhounds Group kan met initiatieven komen met betrekking tot concrete projecten.
Indien aan de uitvoering daarvan kosten c.q. opbrengsten verbonden zijn zal door het coördinatieteam een begroting worden opgesteld die door de directie van de MOA moet worden geaccordeerd.

Contact

Voor aanmelding, vragen en opmerkingen met betrekking tot de Greyhounds Group kan men mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Blijf op de hoogte van MOA nieuws en activiteiten

* Verplichte veld(en)
Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.