Profgroep Onderwijs

De profgroep Onderwijs wil de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Deze profgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het HBO en WO.

De doelstellingen van de profgroep Onderwijs:

 • Bewerkstelligen van een uitruil van kennis, innovaties en modificaties vanuit de theorie en de praktijk respectievelijk onderwijs(promoties/scripties) en Onderzoekbureaus.
 • Monitoren van het onderwijs veld voor zover dat marketing/business Intelligence betreft en eventuele witte vlekken, dan wel de zwakke plekken, signaleren en opvullen c.q. verbeteren.
 • Ondersteunen van het functioneren van zowel het HBO als het WO. Daarbij zal de nadruk voor het HBO liggen op vaststellen en onderhouden van het Curriculum en voor wat betreft het WO deze voorzien van data voor verdere analyse en M & T ontwikkelingen.
 • Het op de kaart zetten van marketing Intelligence als een aantrekkelijk vakgebied. Daarbij rekening houdend met de behoefte aan bureau-zijde m.b.t. Methoden en Technieken en aan opdrachtgeverskant de behoefte aan de interpreteerbaarheid en het gebruik van onderzoek.
 • Opzetten van een gedragscode voor het doen van onderzoek binnen het HBO en het WO. Met speciale aandacht voor het commercieel onderzoek.

Doelgroepen

Bij de uitwerking van de doelstellingen moet de sectie i.o. rekening houden met een drietal niveaus:
 • A. Starter binnen het HBO en WO
 • B. Starter binnen het werkveld
 • C. Permanente Educatie – drie tot vijf jaar ervaring.

Aandachtspunten en operationalisering

Voorzitters Profgroep

Hans Zahn | Dorien Boer

Hogeschool Inholland | Windesheim
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur

 • Dorien Boer
 • Van der Linden Corien
 • Anyta Cox
 • Yvonne van Everdingen
 • Hester van Herk
 • Erik de Kort
 • Ineke van Meel
 • Bart Nauta
 • Lex Olivier
 • Marlies Springorum
 • Mike Visser
 • Jaap Wieringa
 • Hans Zahn

Wil je lid worden van de profgroep?

Neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Een rol spelen in kwaliteitsbewaking van de examens
 • Samenwerking tussen Universiteiten en bedrijven middels cursussen (vlgns Amerikaanse JPSM) of korte zomercursussen (Summerschool)
 • Onderzoek en onderwijs – vraaggestuurd onderzoek – ethische code
 • Secundaire analyses
 • Samenwerking t.b.v. arbeid
 • Inventarisatie docenten marktonderzoek, marketing intelligence
 • Laatste jaars studenten een gratis MOA lidmaatschap aanbieden
 • Kloof tussen wetenschap en bureau (op goede manier) slechten
 • Gastcolleges geven
 • NPSO erbij betrekken.

Modellen voor Marketing-Insights

Hét boek dat de prangende vragen van de marketeer uit de beroepspraktijk verbindt met casestudies waarin science-proven en evidence-based marktonderzoek-
en consumentengedragsmodellen voorkomen. Om zo snel te achterhalen welk model relevant is voor het marketingprobleem of de onderzoeksvraag.
De modellen worden op een toegankelijke wijze toegelicht, zodat ze direct toepasbaar zijn. Een praktisch handvat voor productmanagers, marketeers, beleidsmakers en studenten om zonder al te veel moeite zelf snel aan de slag te gaan met inhoudelijk goed marktonderzoek.

Laat jouw studenten kennis maken met ‘Microlaunch’ en geef ze de kans het MOA Insights A-certificaat te behalen!

Na Engeland kunnen nu ook Nederlandse (marketing) studenten deelnemen aan ‘Microlaunch’, een uniek online trainingsprogramma voor het verkrijgen van insights bij het ontwerpen, ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw merk.

Het programma is afgelopen jaar succesvol door de Hogeschool Utrecht (HU) als pilot aan het lesprogramma toegevoegd en de eerste MOA Insights A-certificaten zijn inmiddels uitgereikt!

Wat is Microlaunch?

Microlaunch is een online simulatieprogramma waarin studenten leren een nieuw product of een nieuwe dienst te lanceren, van de conceptfase tot de introductie op de markt. Deelnemers leren diverse kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoekstechnieken in te zetten om daarmee de vereiste inzichten te krijgen voor het op de markt brengen van het nieuwe merk. Ze worden uitgedaagd om een virtueel nieuw concept te ontwerpen, ontwikkelen en te lanceren in 6 onderzoekstadia, waarbij het essentieel is om binnen een gegeven onderzoeksbudget te blijven.

I & O stelt Datasets beschikbaar voor Onderwijs

De MOA heeft met I & O Research een overeenkomst gesloten voor het leveren van databestanden voor het onderwijs. MOA is de intermediair voor deze nieuwe service aan voor de bij de MOA aangesloten onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen krijgen de beschikking over diverse onderzoek-databestanden t.b.v. hun studenten. Zij kunnen de onderzoek uitkomsten analyseren en intern rapporteren. Door hierbij gebruik te maken van real-data wordt een levensechte situatie gecreëerd, die bij studenten sterk tot de verbeelding spreken. Onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij de MOA kunnen gratis gebruik maken van deze nieuwe MOA service. Voor meer informatie mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Door I&O Research worden de volgende datasets beschikbaar gesteld:

 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Prinsjesdagpeiling (bekendheid en waardering politici)
 • Mohammedcartoons
 • Zwarte piet
 • Klimaatakkoord
 • Democratie
 • Pensioenakkoord
 • Prinsjesdag – bekendheid en waardering politici.

De deelnemende onderwijs instellingen worden op moa.nl bekend gemaakt.

Interviewen voor Marketing-Insights

Beeld interviewen 600Interviewen voor Marketing-Insights is een strategische handleiding om diepe en eerlijke inzichten, gedachten, gevoelens en wensen naar boven te krijgen uit kwalitatief onderzoek.

Hoe voer je op een goede en verantwoorde manier onderzoek uit in face-to-face- interviews? Hoe haal je er efficiënt en effectief de juiste marketing-insights uit? Interviewen voor Marketing-Insights geeft het antwoord.

Geschreven voor marketingstudenten en bruikbaar voor professionals in de marketingpraktijk, is het toepasbaar op o.a. onderzoek over consumentengedrag, customer journey, communicatie en UX.

Alle fasen van onderzoek passeren de revue: steekproeftrekking, voorbereiding, uitvoering, analyse en rapportage. In een afsluitend deel komt ook de psychologie van het interview aan bod. Wat er gebeurt er in de hoofden van interviewer en respondent, welke mentale mechanismen staan eerlijke en spontane antwoorden in de weg?

Interviewen voor Marketing-Insights geeft een groot aantal voorbeelden uit de marketingpraktijk en beschrijft een doorlopende case die alle onderzoeksstappen met elkaar verbindt, voorzien van do’s en don’ts die helpen om de validiteit en betrouwbaarheid van onderzoek te vergroten.

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.