Fair Data

Een uniek ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven

fairdataMOAlogo horizontalFair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek (Euro Barometer 2011) blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens. Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data gedragsregels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Voor organisaties

De hoeveelheid persoonlijke informatie die door bedrijven wordt verzameld, via allerlei digitale kanalen, is nog nooit zo groot geweest en zal alleen nog maar verder toenemen. Deze trend gaat niet aan de consument voorbij, zo blijkt uit onderzoek.

70 % van alle EU inwoners geven aan bezorgd te zijn over hun persoonlijke gegevens, die gebruikt kunnen worden voor allerlei andere doelstellingen dan waarvoor de consument deze persoonlijk informatie heeft verstrekt.

Bron: Euro Barometer 2011

Deze bezorgdheid vraagt om transparantie, zodat consumenten weten waar men aan toe is.

Meer informatie

Op dit moment is het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonlijk data van de consument om wil gaan en een organisatie die dat niet doet. Er is geen speciaal logo of beeldmerk, waardoor de consument dat onderscheid kan maken. Door gebruik te maken van een nieuw speciaal voor dat doel ontwikkeld keurmerk kan de consument wel dat onderscheid maken en kiezen aan wie hij/zij wel of juist niet persoonlijke informatie zal vertrekken. Daarom introduceert de MOA, Center for Marketing Insights, Research en Analytics, het nieuwe keurmerk Fair Data.

Organisaties kunnen met dit keurmerk laten zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Deze Fair Data companies zullen nooit zonder toestemming van de consument de verkregen informatie voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de consument die gegevens heeft verstrekt. In gevallen dat het niet mogelijk is om die toestemming redelijker wijze te verkrijgen zal een Fair Data company de consument zo goed als mogelijk informeren over het gebruik van de verkregen informatie.

fairdataMOAlogo horizontal

Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk op de uitingen van deze organisaties geeft aan dat zij werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics.

Onderzoekorganisaties die lid zijn van de MOA hebben ook de door de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) in 2010 goedgekeurde integriteitscode ondertekend. Deze code is ook gepubliceerd in de Staatscourant en heeft een bindend karakter voor de onderzoekorganisaties en de onderzoekers die bij die onderzoekorganisaties werkzaam zijn. Alleen deze onderzoekorganisaties mogen het Fair Data logo voeren.

MOA-leden die willen uitstralen dat zij een Fair Data company zijn kunnen het logo aanvragen voor hun uitingen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veelgestelde vragen

 • Welke organisaties mogen het Fair Data keurmerk gebruiken en waar kan ik inzien welke organisaties Fair Data zijn?

  Insights, research en analytics organisaties die lid zijn van de MOA, hebben de door de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) de 2010 goedgekeurde integriteitscode ondertekend. Deze code is ook gepubliceerd in de Staatscourant en heeft een bindend karakter voor de Insights, research en analytics organisaties en de onderzoekers die bij deze organisaties werkzaam zijn. Alleen deze onderzoekorganisaties mogen het Fair Data logo voeren. Deze zijn opgenomen in de MOA research directory.

 • Wat gebeurd er bij een vermoeden van onterecht gebruik van het Fair Data keurmerk?

  Het is mogelijk dat Insights, research en analytics organisaties ten onrechte gebruik maken van het Fair Data keurmerk of het Fair Data logo wel voeren maar er niet naar handelen. In het laatste geval kan er een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke Integriteitscommissie onder leiding van een onafhankelijke jurist. Deze integriteitscommissie zal op basis van hoor en wederhoor de klacht onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek kunnen er sancties aan dat bureau worden opgelegd. In het slechtste geval kan het bureau geroyeerd worden als lid van de MOA en zal de klacht worden doorgespeeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Organisaties die ten onrechte het Fair Data keurmerk uitdragen zullen worden vervolgd op basis van de uitspraak van de onafhankelijke raad van Toezicht.

 • Waar kan ik meer informatie krijgen over Fair Data?

  Het Fair Data principle is een initiatief van de MOA. MOA beheert dit initiatief en op deze website is meer informatie te vinden over Fair Data.

 • Kunnen marketing – en salesorganisaties ook het Fair Data keurmerk uitdragen?

  Alleen Insights, research en analytics organisaties die onderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen van de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics en de integriteitscode van de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn gerechtigd het Fair Data keurmerk te voeren. Indien een organisatie zowel onderzoek doet als sales- en marketingactiviteiten mag die organisatie het Fair Data logo niet gebruiken voor die sales- en marketingactiviteiten. Een strikte scheiding van deze activiteiten is verplicht. Indien een organisatie zich daar niet aan houdt kan uiteindelijk royement volgen. Als de inhoud van de klacht daar aanleiding voor geeft zal deze ook worden doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Waarop is het Fair Data concept gebaseerd?

  Het Fair Data concept is gebaseerd op door de analytics & research branche ontwikkelde standaarden en normen. Deze normen komen enerzijds voort uit bestaande wet- en regelgeving en anderzijds voort uit door de branche aan zichzelf op gelegde zelfregulering. De volgende basisdocumenten die aan het Fair Data concept ten grondslag liggen:

10 Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics

 • Regel 1

  Wij hanteren en respecteren de Fair Data gedragsregels, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
 • Regel 2

  Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat over of de Fair Data gedragsregels zijn nageleefd.
 • Regel 3

  Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Regel 4

  Wij zullen persoonsgegevens, die bij het uitvoeren van marktonderzoek en data-analyse worden gebruikt, nooit voor andere doeleinden gebruiken.
 • Regel 5

  Wij zullen bijzondere persoonsgegevens* alleen met uw toestemming verzamelen.

  Bijzondere gegevens zijn de gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.
 • Regel 6

  Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
 • Regel 7

  Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
 • Regel 8

  Wij zullen als uitgangspunt nemen dat uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse in de rapportage altijd anoniem zijn, omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar zullen zijn.
 • Regel 9

  Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen opnemen, in de rapportages van het marktonderzoek en de data-analyse, met uw ondubbelzinnige toestemming.
 • Regel 10

  Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data gedragsregels.

Neem contact op voor meer informatie

+ 31 20 5810710
Bel ons of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stuur een email
Schrijf je in voor nieuws, updates en speciale aanbiedingen

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.