Werkgeverslijn

MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9

Medio september 2010 is de MOA-werkgeverslijn van start gegaan. Deze MOA-service is beschikbaar voor alle leden van de MOA. Voor deze MOA-werkgeverslijn is de MOA een contract aangegaan met de AWVN, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland. Via deze werkgeverslijn kunnen de MOA-leden hun arbeidsrechtelijke vragen stellen. Een team van deskundigen zit achter de telefoon om de vragen te beantwoorden. In het geval men niet direct een antwoord paraat heeft wordt de vragensteller teruggebeld.

Met wat voor vragen kan ik terecht bij de MOA-werkgeverslijn?

Je kunt terecht met vragen over arbeidscontracten en modellen daarvoor, over pensioenen, vakantiedagen en -regelingen, zwangerschapsverlof, gemiddelde loonsverhogingen in andere branches etc. De AWVN heeft een uitgebreid dienstenpakket.

Een consult op deze MOA-werkgeverslijn is voor het eerste half uur gratis. Daarna wordt de vragensteller er op gewezen dat indien het gesprek langer dan 30 minuten duurt, men daarvoor een rekening krijgt. De ervaring leert echter dat een gesprek van langer dan een half uur zelden voor komt.

Dienstenpakket AWVN

Een greep uit het dienstenpakket
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden dienen bij te dragen aan de concurrentiekracht van de organisatie. Dat kan door de kosten van het arbeidsvoorwaardenpakket laag te houden, maar ook door werknemers arbeidsvoorwaarden te bieden die rust in de organisatie waarborgen of voor een productiviteitsverbetering zorgen.

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over arbeidsvoorwaardenpakketten en over de te volgen strategie bij de onderhandelingen met vakbonden of ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen over de arbeidsvoorwaarden.

Ook voert de AWVN op verzoek de zogeheten CAO-check uit. We onderzoeken of de arbeidsvoorwaarden voldoen aan de gewijzigde wetgeving, of de teksten begrijpelijk zijn en of de arbeidsvoorwaarden in dienst staan van de bedrijfsvoering.

Samen met de AWVN kunt u een stap verder zetten door te gaan werken met ons concept Integraal sociaal beleid. Het concept maakt talloze combinaties mogelijk tussen de verschillende instrumenten die gericht zijn op het optimaliseren van de arbeidsproductiviteit binnen ondernemingen. Integraal sociaal beleid verbindt de prioriteiten van het ondernemen met de dynamiek van arbeidsrelaties en het oneindige proces van vorming van arbeidsverhoudingen. Het is daarmee een krachtig middel om voortdurend het beste uit medewerkers te halen.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pensioenen
De pensioenregeling is een gewaardeerde, maar kostbare arbeidsvoorwaarde. Het loont daarom al snel om die eens kritisch door te lichten. Het is verstandig af en toe even stil te staan en de volgende vragen te beantwoorden:
• past de huidige type uitvoering nog wel goed bij mijn bedrijf (bijvoorbeeld na krimp uit uitbreiding)?
• past de huidige type uitvoering nog wel bij de gewijzigde wetgeving?
• betalen we niet te veel?
• is het mogelijk dat het management minder aandacht hoeft te besteden aan de uitvoering?
Maar ook (dreigende) ingrepen van de overheid in het pensioenstelsel, kunnen voor bedrijven aanleiding zijn een beroep te doen op Pensioenen.

De AWVN biedt organisaties op het gebied van pensioenen vooral veel praktische hulp. Ontwerpen van nieuwe regelingen plus overgangsmaatregelen bijvoorbeeld, maar ook onderhandelingen met pensioenfondsen over de over te dragen reserves.

Desgewenst neemt de AWVN de communicatie met werknemers (door middel van presentaties of het samenstellen van voorlichtingsmateriaal) over dit complexe en abstracte onderwerp op zich.

Veel leden realiseren zich niet dat een overgang naar een ander type uitvoerder tot behoorlijke kostenbesparing of een verbeterde pensioenregeling voor hetzelfde geld kan leiden. Hiervan profiteren zowel de werkgever als de werknemers.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Economische crisis en noodzakelijke reorganisatie
De AWVN adviseert over alle aspecten van het reorganisatietraject: de voorbereidings-, overleg- en implementatiefase. De AWVN adviseert ondernemingen over de te volgen strategie en neemt desgewenst werk uit handen bij het opstellen en uitvoeren van het reorganisatieplan.

De AWVN-adviseur stelt werkgevers niet alleen in staat juridische valkuilen te omzeilen, hij helpt ook draagvlak te creëren onder management en personeel voor de voorgenomen veranderingen. Tijdens de voorbereiding van het reorganisatieproces adviseert de AWVN over een nieuwe organisatiestructuur en werkt de toekomstplannen verder uit.

Ook de vormgeving van en de onderhandeling over het sociaal plan en de berekening van de kosten van voorgestelde financiële regelingen kunt u aan de AWVN overlaten. De AWVN is betrokken bij reorganisaties in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven en beschikt daardoor over een uitgebreide databank met informatie over sociale plannen. Zo ontstaat snel duidelijkheid over de vraag of de voorgestelde maatregelen marktconform zijn.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Resultaatgericht werken
De AWVN Performance Management (APM) is een stuurmodel waarmee organisaties én hun individuele medewerkers resultaatgerichter leren werken. Hoe APM zich onderscheidt van andere managementsystemen? Door de HR-instrumenten waar APM zich op richt, te integreren en deze dezelfde doelstelling mee te geven; dit geeft een optimaal bedrijfsresultaat.
De focus op resultaatgerichtheid brengt samenhang in allerlei al bekende HR-instrumenten zoals organisatie-inrichting, functieomschrijvingen, resultaatmanagement, doelen stellen, competentiemanagement, persoonlijke ontwikkelingsplannen, planning en review, functioneringsgesprekken, beoordeling, functiewaardering en beloning.

APM geeft antwoord op de volgende kernvragen:
Wat is de verwachte resultaatbijdrage op medewerkersniveau?
Hoe stimuleren en sturen we de prestaties en ontwikkeling van de medewerker naar de verwachte resultaatbijdrage?
En dat in een situatie waarin de moderne medewerker zijn eigen wensen aan de werkomgeving stelt als het gaat om uitdaging, ontwikkeling, balans tussen werk en privé, autonomie en waardering.

Modules: kostenbesparend en snel
APM bestaat uit een complete set samenhangende, elkaar versterkende HR-instrumenten. APM is opgebouwd uit modules. Dat maakt stapsgewijs, gesegmenteerd of selectief invoeren mogelijk. Elke module kent samenhang met andere modules. Elke module kent halffabricaten. Dat werkt kostenbesparend en het bevordert de snelheid waarmee de module in te voeren is.
Er is dus altijd een pasklare oplossing voor elke organisatie.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een gezonde werkorganisatie
Werkgevers hebben met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, verzuimbeheersing en reïntegratie veel verantwoordelijkheden gekregen. De AWVN ondersteunt werkgevers bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid op deze gebieden. Ook de rol van derden, zoals arbodiensten, reïntegratiebedrijven en vakbonden of OR, behoort tot het adviesterrein.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, krijgt preventie van verzuim bijzondere aandacht. Betrokkenheidsonderzoek, onderzoek naar hoe medewerkers hun werksituatie ervaren, is in dit opzicht een waardevol instrument. Een aanzienlijk deel van verzuim vloeit namelijk, zo leert de ervaring, voort uit onvrede met de situatie op het werk. De AWVN adviseert daarom niet alleen over wenselijk geacht arbo-, verzuim en reïntegratiebeleid, maar ook over maatregelen die de tevredenheid van medewerkers kunnen verhogen en hun motivatie en betrokkenheid ten goede komen.
Het resultaat: tevreden en gemotiveerde werknemers, betere arbeidsverhoudingen, minder verzuim, reductie van de verzuimkosten, hogere arbeidsproductiviteit, betere bedrijfsresultaten. Kortom, een gezonde werkorganisatie.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Juridische bijstand bij individuele en collectieve kwesties
Elke relatie tussen werkgever en werknemer heeft een formele zijde. Arbeidsrecht ondersteunt werkgevers met raad en daad bij alle vraagstukken die zich voordoen op het gebied van het Arbeidsrecht.

Bijstand van de AWVN kan betrekking hebben op individuele juridische kwesties - zoals het aangaan van een dienstverband, beëindiging ervan of het aanbieden van een andere functie. Maar juridische hulp van de AWVN kan ook wenselijk zijn als het om collectieve zaken gaat: bij het ontwerpen of toetsen van bedrijfseigen regelingen en arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld, het opstellen van privacyregels, bedrijfsreglementen of klachtenprocedures.

De juristen van de AWVN beheersen alle facetten van het Arbeidsrecht en kennen ook alle denkbare valkuilen. Kenmerkend voor de benadering van de arbeidsrechtdeskundigen van de AWVN is dat zij altijd gericht zijn op het vinden van oplossingen die de arbeidsverhoudingen geen schade kunnen berokkenen.

Het Arbeidsrecht bestrijkt een groot terrein, en de AWVN beschikt over deskundigheid op elk denkbaar deelgebied.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
AWVN-advocaten
AWVN-advocaten is een jong en gedreven advocatenkantoor binnen de AWVN, met specialisten op het gebied van het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord.

De advocaten beschikken over ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, zowel in de advies- als in de procespraktijk. Zij hebben veel ervaring met het voeren en het voorkomen van procedures, en met het inschatten van de risico’s die het doorzetten van een procedure met zich mee kan brengen. Daardoor zijn ze uitstekend in staat om ideeën aan te dragen voor praktische oplossingen. Zij werken snel en gedegen en zijn gewend te werken op hoog niveau tegen gunstige tarieven. De proceservaring van AWVN-advocaten is essentieel voor hun advisering, daarnaast hebben zij oog voor het belang van goede arbeidsverhoudingen binnen een organisatie.
AWVN-advocaten heeft en houdt goed aansluiting met het ledennetwerk van bedrijven en (branche)organisaties aangesloten bij onze vereniging, waardoor kennis van bedrijf en bedrijfstak aanwezig is.

AWVN-advocaten staat voor goede samenwerking, hoge kwaliteit, ambitie, betrokkenheid, plezier in het werk en een doortastende aanpak van zaken.
Voor welke onderwerpen kunt u nog meer terecht bij AWVN-advocaten?
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsongevallen
 • arbeidsrecht (individueel en collectief)
 • beloningsregelingen
 • bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, proeftijdbeding)
 • collectieve regelingen (CAO’s, arbeidsvoorwaardenregelingen, personeelshandboeken)
 • harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • individuele ontslagzaken (arbeidsconflicten, disfunctioneren, re-integratie)
 • internationaal arbeidsrecht
 • medezeggenschapsrecht
 • ontslagrecht
 • oproepkrachten
 • outsourcing
 • overeenkomst van opdracht
 • overgang onderneming
 • verhaalsacties
 • werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen en arbeidsongeschiktheid.


Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Medezeggenschap
De AWVN biedt werkgevers ondersteuning bij alle vraagstukken die zich in een onderneming rond medezeggenschap kunnen voordoen, zoals het begeleiden van OR-verkiezingen en het opstellen van een nieuw OR-reglement. Bij dreigende conflicten met de OR, bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden, kunnen medezeggenschapsdeskundigen van de AWVN bemiddelen. Bedrijven die nog geen ondernemingsraad hebben, kunnen de juristen van de AWVN inschakelen bij het opzetten van een OR.
Medezeggenschap kan, als de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf gezond zijn, een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsbeleid. Voor organisaties die de wisselwerking tussen management en OR willen verbeteren, organiseert de AWVN, al dan niet in company, speciale workshops.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Goed voorbereid de onderhandelingen in
Voor werkgevers zijn de onderhandelingen met de vakbonden of werknemersdelegaties over arbeidsvoorwaarden van groot belang voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De AWVN zorgt ervoor dat de werkgeversdelegatie deze onderhandelingen optimaal voorbereid ingaat. De AWVN organiseert verscheidene malen per jaar de open cursus Onderhandelen, en verzorgt daarnaast trainingen in onderhandelingsvaardigheden op maat voor delegaties van bedrijven.

Onderhandelen gaat niet alleen over zaken als visiebepaling, strategiekeuze en houding ten opzichte van de onderhandelingspartners, maar ook komen de sterke en de zwakke punten van de onderhandelaars aan de orde - met als doel te bepalen welk lid van de onderhandelingsdelegatie welke taken in een bepaalde fase van het onderhandelingsproces krijgt. Cruciale fases in dat proces worden gesimuleerd.

Onderhandelingsvaardigheden zijn vereist om besprekingen over arbeidsvoorwaarden succesvol te voeren, maar komen ook in tal van andere situaties van pas - bijvoorbeeld bij het brengen van slecht nieuws in het geval van inkrimpingen en daaruit voortvloeiende noodgedwongen ontslagen.

Meer weten? Een gesprek met een AWVN-deskundige? Bel MOA-werkgeverslijn: 070 - 850 860 9 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AWVN Actuele onderwerpen

Calamiteiten- en/of kortdurend zorgverlof
december 2021

Wanneer kunnen werknemers een beroep doen op het calamiteiten- of het kortdurend zorgverlof?

Huisdier mee naar het werk?
november 2021

Mag je als werkgever je huisdier meenemen naar het werk? En wat als een werknemer allergisch is voor honden?

Zorgplicht van de werkgever tijdens corona
oktober 2021

Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht, die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Ook tijdens corona.

Mag een werkgever vragen of een werknemer gevaccineerd is?
september 2021

Wat mag er nu precies wel en niet? Wat vindt AWVN en wat raden wij werkgevers aan?

Blijf op de hoogte van MOA nieuws en activiteiten

* Verplichte veld(en)
Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.