Terms en conditions

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over 'het gebruik van Whatsapp t.b.v. statistisch onderzoek'.

 • Aangemaakt op .

Wie is tekeningsbevoegd bij verwerkersovereenkomsten?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over 'het gebruik van Whatsapp t.b.v. statistisch onderzoek'.

 • Aangemaakt op .

Informed Consent

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over 'informed consent'.

 • Aangemaakt op .

Longidudinaal onderzoek bij dezelfde groep respondenten

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over 'Longidudinaal onderzoek bij dezelfde groep respondenten'.

 • Aangemaakt op .

Transfer en verwerking van persoonsgegevens binnen de Verenigde Staten

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over 'Transfer en verwerking van persoonsgegevens binnen de Verenigde Staten'.

 • Aangemaakt op .

Het gebruik van Whatsapp t.b.v. statistisch onderzoek

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over 'het gebruik van Whatsapp t.b.v. statistisch onderzoek'.

 • Aangemaakt op .

CBS procedure

Bericht van de vereniging MarktOnderzoekAssociatie.nl (of kortweg MOA) tegen de Staat inzake de werkzaamheden van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).

 • Aangemaakt op .

Verzamelen van persoonsgegevens van een partner, mag dat?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over het 'Verzamelen van persoonsgegevens van een partner'.

 • Aangemaakt op .

Recht op inzage verwerkingsovereenkomst

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer een vraag over het 'Recht op inzage verwerkingsovereenkomst'

 • Aangemaakt op .

Payrollbedrijf, geheimhouding en verwerkersovereenkomst

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer gaan we in op het Payrollbedrijf, geheimhouding en verwerkersovereenkomst. De vragen: Bij een Onderzoeksbureau worden werknemers aangesteld via een payrollbedrijf en zij verwerken persoonsgegevens, dient dat payrollbedrijf dan ook te worden opgenomen in de verwerkersovereenkomst aangezien deze werknemers niet bij ons onder contract staan? Hebben payrollers dezelfde geheimhoudingsplicht als de werknemers die op de payroll staan van het onderzoekbureau? En moet er een verwerkersovereenkomst worden opgemaakt?

 • Aangemaakt op .

Coronamaatregelen en een beroep op calamiteiten- en/of kortdurend zorgverlof

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van de omikron-variant van corona, heeft de overheid nieuwe maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is dat de scholen weer dicht moeten. Hoewel de noodopvang open blijft voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen, zullen de alarmbellen van andere ouders weer gaan rinkelen, want waar kunnen de overige kinderen heen en wat moet je doen als je als ouder geen opvang kunt regelen? Kunnen werknemers een beroep doen op het calamiteiten- of het kortdurend zorgverlof?

 • Aangemaakt op .

Enquête-data koppelen

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer de vraag: Mag enquête-data van de respondenten/uitkeringsgerechtigden gekoppeld worden aan andere (interne) data die van respondenten bekend zijn?

 • Aangemaakt op .

Heeft de opdrachtgever recht op de dataset van een onderzoek?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden.

 • Aangemaakt op .

Mag een onderzoek- of selectiebureau selecteren op afkomst?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer de vraag: Mag een onderzoek- of selectiebureau voor een onderzoek selecteren op afkomst, bijvoorbeeld Surinaams, Turks, Marokkaans of een andere groep allochtonen?

 • Aangemaakt op .

ISO 20252 companies in Germany, Austria, Switzerland

ISO 20252 companies in Germany, Austria and Switzerland

The MOA also collects data on certified market research companies in Germany, Austria and Switzerland. 

 

List of companies certified according to ISO 20252 Germany, Austria and Switzerland

Switzerland: 2 (3)

 • Intervista
 • GfK Schweiz
  (as of 31.12.2021: Demoskope)

Austria: 3

 • Talk Online Panel
 • Market Agent
 • GfK AustriaTelemark Marketing

Germany: 25

Full Service Agencies in Alphabetical Order (17):

 • AMR Advanced Market Research
 • Eye Square
 • GfK
 • GIM
 • GIM DiCom
 • Keyfacts
 • IMK Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung
 • imug Beratungsgesellschaft
 • Ipsos
 • Infas
 • Infratest
 • INSA-CONSULERE
 • IWD Market Research
 • Produkt + Markt
 • Psyma
 • SKOPOS
 • StraightONE


Access Panels Germany (3)

 • Gapfish
 • Norstat
 • Respondi

Fieldwork Agencies Germany (5)

 • DT&P
 • Foerster & Thelen
 • FFIND
 • Krämer
 • Telquest

Listed september 2021

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC? 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Aangemaakt op .

Gebruik en afstaan door gemeenten van telefoonnummers voor statistisch onderzoek

Bijna dagelijks ontvangt de MOA vragen van aangesloten partners. Het beantwoorden van de vragen gebeurt door experts van binnen en buiten de MOA. Dit keer de vraag: 'Mogen gemeenten telefoonnummers verstrekken aan een onderzoekbureau zonder dat de eigenaren van die telefoonnummers/personen daar toestemming voor hebben gegeven?'

 • Aangemaakt op .

Mag een werknemer werk weigeren bij extreem zomerse temperatuur?

Werken in de zomer kan weleens zwaar zijn. Het lijkt wel of de zomers in Nederland steeds warmer worden. Een voorbeeld is de hittegolf van vorig jaar. Werken tijdens een temperatuur van 35 graden is dan niet niets. Mag een werknemer vanwege de warmte besluiten om het werk voor die dag te staken?

 • Aangemaakt op .

ISO 27701:2019

ISO 27701:2019

Sinds september 2019 is er een voor de onderzoekwereld interessante uitbreiding van ISO 27001 gekomen: de norm ISO 27701:2019 Privacy-informatiemanagement. Deze norm vult het gat tussen de behoefte van de opdrachtgever aan zekerheden met betrekking tot privacybescherming enerzijds en het informatiebeveiligingssysteem van het bureau anderzijds. Certificering voor ISO 27701:2019 is alleen mogelijk indien het betrokken bureau al over een ISO 27001 certificaat beschikt. 

In de tekst van ISO 27701:2019 komen enkele begrippen veelvuldig voor die onderzoekers bekend in de oren zullen klinken:

 • PII: Personally Identifiable Information: dit betreft alle tot individuele personen (dus ook respondenten) herleidbare informatie
 • PIMS: Privacy Information Management System: dit beschrijft de wijze waarop binnen het bureau met privacy wordt omgegaan
 • PII Verwerkingsverantwoordelijke: dit is degene, resp. de organisatie, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het verwerken van privacygevoelige informatie (veelal de opdrachtgever)
 • PII Verwerker: dit is degene, resp. de organisatie, die in opdracht van de PII Verwerkingsverantwoordelijke privacygevoelige informatie verwerkt, veelal in een rol als onderzoekbureau of onderaannemer van een bureau.

ISO 27701 geeft aanvullingen op ISO 27001

ISO 27701:2019 stelt aanvullende eisen aan hoofdstuk 4 (Context van de organisatie) en hoofdstuk 6 (Planning) van ISO 27001. Daarnaast worden aanvullende beheersmaatregelen genoemd (in aanvulling op Bijlage A van ISO 27001). Tenslotte heeft ISO 27701:2019 een nieuwe Bijlage B getiteld ‘PIMS-specifieke referentie-beheers-doelstellingen en -maatregelen’, bedoeld voor PII verwerkers.

Een nuttig onderdeel van ISO 27701:2019 is Bijlage D, getiteld ‘Kruisverwijzing naar de Algemene verordening gegevensbescherming’. Hierin wordt de relatie gelegd tussen de AVG (resp. GDPR) en ISO 27701:2019.

De Bijlagen B en D in ISO 27701:2019 beschrijven een aantal beheers-doelstellingen en -maatregelen die specifiek gelden voor PII-Verwerkers (dus voor bureaus) en geven het verband met de AVG weer:

 • Een eerste set maatregelen heeft betrekking op de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van PII. Eer moet toestemming van de respondent zijn, het eventuele andere gebruik moet beschreven en overeen gekomen zijn, de verplichtingen van alle betrokkenen moeten beschreven zijn en het moet duidelijk zijn hoe de verwerking van PII geregistreerd wordt.
 • Voor PII-Verwerkers (dus: bureaus) gelden ook regels met betrekking tot tijdelijke bestanden, het overdragen van bestanden, het registreren van deze overdracht, het vermelden van onderaannemers die PII verwerken, etc.
 • De zeer uitvoerige Bijlage D geeft gedetailleerd aan welke onderdelen van de AVG aan de orde komen in de verschillende paragrafen van ISO 27701:2019.

Het lijkt complex, maar de norm ISO 27701:2019 is zonder meer haalbaar voor ISI 27001-gecertificeerde organisaties.

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Aangemaakt op .
 • 1
 • 2

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.