Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen?

Werknemers die vader of moeder zijn van een kind jonger dan acht jaar, hebben wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Het is toegestaan ouderschapsverlof tussentijds te onderbreken of te beëindigen als:


  • de werknemer zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof gaat opnemen, of:
  • 
er is sprake van een onvoorziene situatie.


Lees verder

Privacy bij overgang van onderneming

Welke gegevens mogen mee over naar de verkrijgende organisatie?

Persoonsgegevens zijn in de huidige economie van digitale dienstverlening, big data en digitalisering van bedrijfsprocessen een waardevolle asset. Het begrip persoonsgegevens behelst alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gevoelige gegevens zoals gegevens over iemands gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Lees verder

Liefde op de werkvloer

Wat te doen als werkgever wanneer collega’s verliefd op elkaar worden? Werknemers spenderen bijna iedere dag tijd met elkaar. Veel collega’s werken intensief samen en genieten van elkaars gezelligheid tijdens de pauzes en de werkborrels. Mooie vriendschappen kunnen hieruit ontstaan en zelfs liefdesrelaties.

Lees verder

Doorbetalen reiskostenvergoeding tijdens coronatijd

Ik betaal een vaste reiskostenvergoeding aan mijn werknemers. Moet ik die blijven betalen tijdens een periode van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege verplicht thuiswerken door Corona?  

Voor een juiste beantwoording van de vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen wat u heeft afgesproken met uw werknemer (arbeidsvoorwaardelijk kader) en wat fiscaal kan (fiscaal kader).

Lees verder

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn het geheel van door de werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden. In het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, al is het onderscheid niet altijd even duidelijk en zijn de meningen daarover niet eensluidend.

Lees verder

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.